E-learning

Initiatiefrecht van de OR

Initiatiefrecht 9 minutenPublicatiedatum 24-06-2016

Op basis van de WOR mag de ondernemingsraad (OR) op eigen initiatief voorstellen doen, ook buiten de gebruikelijke overlegvergaderingen. Zo...

Overlegrecht van de OR

Overlegvergadering 17 minutenPublicatiedatum 01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én m...

Instemmingsrecht van de OR

Instemmingsrecht 11 minutenPublicatiedatum 11-02-2015

Het instemmingsrecht is één van de vier belangrijkste bevoegdheden van de OR. Het instemmingsrecht is een krachtig middel om h...

Adviesrecht van de OR

Adviesrecht 12 minutenPublicatiedatum 29-01-2015

De ondernemingsraad kan met het adviesrecht advies uitbrengen over alles wat de organisatie aangaat. De bestuurder is verplicht om dit advie...

Informatierecht van de OR

Informatierecht 12 minutenPublicatiedatum 22-05-2014

Iedere ondernemingsraad heeft informatie nodig om zijn medezeggenschapstaken goed te kunnen uitvoeren. Om uw OR of PVT daarin te ondersteune...

OR in de praktijk

Ondernemingsraad 33 minutenPublicatiedatum 19-05-2014

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moe...

Introductiecursus Ondernemingsraad

Ondernemingsraad 10 minutenPublicatiedatum 26-02-2014

Bent u recent lid van de ondernemingsraad geworden of overweegt u zoiets te gaan doen? Of loopt u al een poosje mee en heeft u behoefte aan...