E-learning

Wet DBA

Wet DBA 6 minuten14-12-2020

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...