E-learning

AVG: privacyregels op en rond de werkvloer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 20 minuten21-12-2017

De privacyregels die de AVG voorschrijft, hebben ook betrekking tot een aantal belangrijke personeelskwesties, zoals personeelsdossiers, ide...

AVG: Data-protection Impact Assessment

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 8 minuten20-12-2017

Bijna iedere organisatie verwerkt tegenwoordig wel op enige manier persoonsgegevens en is dus verplicht te voldoen aan de wet- en regelgevin...

AVG: functionaris voor de gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 8 minuten19-12-2017

Niet iedere organisatie is verplicht om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Alleen organisaties die op grootschalig...

AVG: wat zijn (bijzondere) persoonsgegevens en verwerkers?

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 9 minuten11-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Maar wat zijn precies persoonsgegevens? En welke persoo...

AVG: het recht om vergeten te worden

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 7 minuten06-12-2017

Door de AVG gelden er nieuwe en aangescherpte regels wat betreft de persoonsgegevens van betrokkenen. Een veelbesproken onderwerp gaat over...

AVG: Rechten van betrokkenen en wat u daaraan moet doen

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 11 minuten22-11-2017

Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel bekend als de AVG, gelden er nieuwe regels wat betreft de persoonsgegevens van bet...

AVG: het sollicitatieproces

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 11 minuten21-11-2017

Door de AVG gelden er per 25 mei 2018 nieuwe en aangescherpte privacyregels en dat heeft ook invloed op het sollicitatieproces. Deze e-learn...

AVG: een introductie

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 14 minuten14-11-2017

De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en iedere organisatie moet hieraan voldoen. Onderschat niet de aanpassingen die uw organisatie hi...

Wet DBA

Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) 6 minuten14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeids...

Onderhandelen deel 2

Persoonlijke vaardigheden 16 minuten12-11-2014

De andere partij doet een voorstel, maar dat sluit niet helemaal aan bij wat u in gedachten had. Wist u nu maar wat meer over de kunst van h...