E-mail

E-mail is laagdrempelig en snel. In tegenstelling tot gewone post, die minimaal een halve dag onderweg is van verzender naar ontvanger, kan een bericht via e-mail bijna meteen na verzending door de ontvanger gelezen worden. Daarnaast heeft e-mail een wat informeler karakter dan een brief en kunnen eenvoudig bijlagen meegestuurd worden. Daarnaast kan via een (mobiele) internetverbinding e-mail ook gelezen worden met een smartphone, tablet of met een computer op een andere locatie dan thuis. 
Hoewel e-mail snel, goedkoop en eenvoudig in gebruik is, heeft het ook nadelen. Zo kan het 'snel even een e-mailtje sturen' binnen een organisatie leiden tot minder 'face-to-face'-contact. Bovendien wordt er ook veel ongevraagde reclame verstuurd via e-mail. Veel e-mailprogramma's verzamelen deze zogenoemde spam in een aparte map in het postvak, zodat de ontvanger er zo min mogelijk last van heeft.

 

Toolboxen

Zo voorkomt u missers in uw schriftelijke communicatie

Zakelijke communicatie Publicatiedatum 30-12-2020

Of het nu gaat om een brief, een e-mail, een rapport of een presentatie, spelfouten, grammaticale fouten en een belabberde stijl horen er niet in thuis. Deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

Leestekens zorgen ervoor dat uw tekst goed overkomt

Taalzaken 9 minuten | 29-12-2020

Leestekens helpen lezers uw teksten beter te begrijpen. Bovendien zorgt het juiste gebruik van leestekens, samen met een goede zinsbouw en d...

Klanten benaderen: wat mag er nog wél volgens de wet?

Marketing 5 minuten | 23-12-2019

Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag in Amsterdam alleen nog bezorgd worden bij huishoudens die zo dol zijn op reclame dat zij een ‘JA/JA-stic...

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 5 minuten | 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeg...

Infographics

Communicatiemiddelen OR

Achterban van de OR Publicatiedatum 22-09-2020

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen...

BCC-gebruik

E-mail Publicatiedatum 15-08-2019

Met blind carbon copy (BCC) kunt u e-mail verzenden naar personen, zonder dat de andere ontvangers ('Aan' en 'CC') dat kunnen zien.

Het uitdelen van de jaaropgaaf

Loonadministratie Publicatiedatum 14-08-2019

Ieder jaar moet u ervoor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop u de jaaropgaaf kunt verstrekken, bijvoorbeeld op papier...

Voorkom fouten in uw communicatie

Zakelijke communicatie Publicatiedatum 30-07-2019

Goed en duidelijk communiceren is belangrijk op de werkvloer. Zeker nu communicatie niet hoofdzakelijk meer plaatsvindt in de vorm van persoonlijke gesprekken maar steeds...

Vraag en antwoord

Hoe kunnen we als OR op een goede manier samenwerken met de vakbonden?
De vakbond en uw OR hebben hun eigen taken en bevoegdheden. Stem daarom goed met elkaar af waar u samenwerkt en waar niet. Let daarbij op de belangen die u nastreeft. Uw OR behartigt de belangen van alle werknemers én van de organisatie. De vakbond richt zich primair op de eigen... Lees het hele antwoord