E-mail

E-mail is laagdrempelig en snel. In tegenstelling tot gewone post, die minimaal een halve dag onderweg is van verzender naar ontvanger, kan een bericht via e-mail bijna meteen na verzending door de ontvanger gelezen worden. Daarnaast heeft e-mail een wat informeler karakter dan een brief en kunnen eenvoudig bijlagen meegestuurd worden. Daarnaast kan via een (mobiele) internetverbinding e-mail ook gelezen worden met een smartphone, tablet of met een computer op een andere locatie dan thuis. 
Hoewel e-mail snel, goedkoop en eenvoudig in gebruik is, heeft het ook nadelen. Zo kan het 'snel even een e-mailtje sturen' binnen een organisatie leiden tot minder 'face-to-face'-contact. Bovendien wordt er ook veel ongevraagde reclame verstuurd via e-mail. Veel e-mailprogramma's verzamelen deze zogenoemde spam in een aparte map in het postvak, zodat de ontvanger er zo min mogelijk last van heeft.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Klanten benaderen: wat mag er nog wél volgens de wet?

Marketing 5 minuten | 23-12-2019

Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag in Amsterdam alleen nog bezorgd worden bij huishoudens die zo dol zijn op reclame dat zij een ‘JA/JA-stic...

De invloed van de ondernemingsraad op de RI&E

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 5 minuten | 06-09-2019

De Arbowet verplicht elke werkgever een RI&E met bijbehorend plan van aanpak te maken. Vanuit zowel de WOR als de Arbowet heeft de medezeg...

Infographics

Communicatiemiddelen OR

Achterban van de OR Publicatiedatum 22-09-2020

Voor de ondernemingsraad (OR) is het van groot belang om de achterban goed te informeren over de ontwikkelingen en om contact te houden. Er zijn verschillende middelen...

BCC-gebruik

E-mail Publicatiedatum 15-08-2019

Met blind carbon copy (BCC) kunt u e-mail verzenden naar personen, zonder dat de andere ontvangers ('Aan' en 'CC') dat kunnen zien.

Het uitdelen van de jaaropgaaf

Loonadministratie Publicatiedatum 14-08-2019

Ieder jaar moet u ervoor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Er zijn verschillende manieren waarop u de jaaropgaaf kunt verstrekken, bijvoorbeeld op papier...

Voorkom fouten in uw communicatie

Zakelijke communicatie Publicatiedatum 30-07-2019

Goed en duidelijk communiceren is belangrijk op de werkvloer. Zeker nu communicatie niet hoofdzakelijk meer plaatsvindt in de vorm van persoonlijke gesprekken maar steeds...

Vraag en antwoord

Kunnen we een herinnering krijgen voor de loonaangifte?
Elke werkgever die loonaangifte moet doen, ontvangt jaarlijks in november van de Belastingdienst de zogeheten ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor het komende kalenderjaar. In deze brief staan de aangiftetijdvakken waarover uw onderneming het jaar erna loonaangifte moet doen... Lees het hele antwoord