Verdeling pensioen bij scheiding in nieuw jasje

Een andere verdeling van pensioen na een scheiding is weer een stap dichterbij. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de andere manier van verdelen regelt. Ex-partners krijgen dan straks ieder hun eigen recht op het pensioen dat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd.

4 juni 2019 | Door redactie

Het wetsvoorstel komt van minister Koolmees van Sociale Zaken. Nu hij de steun heeft gekregen van de ministerraad, kan het voorstel voor advies naar de Raad van State. Daarna dient Koolmees het wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer, en zal dus ook pas duidelijk worden wat het voorstel exact inhoudt. De bedoeling is dat het wetsvoorstel in 2021 ingaat.

Zelfstandig recht op pensioen voor ex-partners

De contouren van de nieuwe verdeling zijn wel al duidelijk, want die heeft Koolmees vorig jaar al geschetst. De kern is dat zogeheten conversie de nieuwe standaardmanier van verdelen wordt. Bij de echtscheiding wordt het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd kort gezegd omgezet naar een zelfstandig pensioenrecht voor beide ex-partners.

Ex-partners kunnen zelf afspraken maken over verdeling

Door deze manier van verdelen wordt de ‘pensioenband’ tussen de voormalige echtelieden definitief verbroken. Ook zouden ze zo meer inzicht moeten krijgen in hoe ze er financieel voorstaan na de scheiding, aldus het ministerie. De verdeling gaat in principe automatisch: de pensioenuitvoerder verdeelt het pensioen zodra die een melding krijgt over de scheiding. Wel kunnen de ex-partners aangeven dat ze het pensioen niet willen verdelen of – net als nu – samen andere afspraken maken over de verdeling.

Nu is verevening na scheiding nog standaard

Nu is de standaard verdeelmethode bij scheiding nog ‘verevening’ (tool). Als de ex-partners geen eigen afspraken maken, geldt de Wet verevening pensioenrechten. Die bepaalt dat de ex-partners allebei recht hebben op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Maar dit is een voorwaardelijk recht. De ene ex-partner krijgt het pensioen alleen uitbetaald als de ex-partner nog in leven is op de datum dat het pensioen ingaat. Die levenslange pensioenband tussen ex-partners snijdt het wetsvoorstel van Koolmees dus door.