Echtscheiding

Naast de ontbinding van het huwelijk moet er ook in andere contexten worden ontbonden en gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamelijk opgebouwd vermogen of een onderneming die eigendom is van één van de twee partners. Het karakter van het huwelijk speelt daarbij een rol. Is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen of hebben de huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden vastgelegd?
In de huwelijkse voorwaarden wordt vaak een vereffeningsbeding overeengekomen. Dit betekent dat de huwelijkspartners ieder jaar tot vereffening van bijvoorbeeld het opgebouwde vermogen moeten komen. Ze 'verdelen' jaarlijks eerlijk over de beide partners. Helaas vergeten veel huwelijkspartners de vereffening jaarlijks uit te voeren. De verrekening is op een later moment niet meer altijd gemakkelijk te maken.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Uw samenlevingsvorm juridisch goed beëindigen

Echtscheiding 9 minuten | 13-10-2020

De samenlevingsvorm bepaalt mede de financiële gevolgen van het beëindigen van de relatie. In het Burgerlijk Wetboek (BW) vindt u aparte reg...

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

Echtscheiding 12 minuten | 13-10-2020

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Vóór 2018 was er sprake van een algehele gemeenschap van goederen. Alle bestaand...

Uw persoonlijke situatie is ook van invloed op uw vermogensstructurering

Echtscheiding 10 minuten | 08-09-2020

Naast het inrichten van uw onderneming als een onderdeel van vermogensstructurering, kan uw persoonlijke situatie ook een rol spelen. De keu...

Vraag en antwoord

Moet ik in 2021 dezelfde alimentatiebedragen betalen?
Net als lonen veranderen jaarlijks ook de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie. De minister van Justitie en Veiligheid maakt altijd in november bekend met welk percentage de alimentatiebedragen op 1 januari wijzigen. De wijziging is gebaseerd op de ontwikkeling... Lees het hele antwoord