Echtscheiding

Naast de ontbinding van het huwelijk moet er ook in andere contexten worden ontbonden en gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamelijk opgebouwd vermogen of een onderneming die eigendom is van één van de twee partners. Het karakter van het huwelijk speelt daarbij een rol. Is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen of hebben de huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden vastgelegd?
In de huwelijkse voorwaarden wordt vaak een vereffeningsbeding overeengekomen. Dit betekent dat de huwelijkspartners ieder jaar tot vereffening van bijvoorbeeld het opgebouwde vermogen moeten komen. Ze 'verdelen' jaarlijks eerlijk over de beide partners. Helaas vergeten veel huwelijkspartners de vereffening jaarlijks uit te voeren. De verrekening is op een later moment niet meer altijd gemakkelijk te maken.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Relatievorm kan belangrijke rol spelen voor ondernemer

Directeur-grootaandeelhouder (dga) 5 minuten | 18-08-2020

Naast het inrichten van uw onderneming als een onderdeel van vermogensstructurering en wellicht ook om belasting te besparen, kan uw persoon...

Vraag en antwoord

Moet ik in 2021 dezelfde alimentatiebedragen betalen?
Net als lonen veranderen jaarlijks ook de alimentatiebedragen voor kinderalimentatie en partneralimentatie. De minister van Justitie en Veiligheid maakt altijd in november bekend met welk percentage de alimentatiebedragen op 1 januari wijzigen. De wijziging is gebaseerd op de ontwikkeling... Lees het hele antwoord