Echtscheiding

Naast de ontbinding van het huwelijk moet er ook in andere contexten worden ontbonden en gescheiden. Denk bijvoorbeeld aan een gezamelijk opgebouwd vermogen of een onderneming die eigendom is van één van de twee partners. Het karakter van het huwelijk speelt daarbij een rol. Is er sprake van een huwelijk in gemeenschap van goederen of hebben de huwelijkspartners huwelijkse voorwaarden vastgelegd?
In de huwelijkse voorwaarden wordt vaak een vereffeningsbeding overeengekomen. Dit betekent dat de huwelijkspartners ieder jaar tot vereffening van bijvoorbeeld het opgebouwde vermogen moeten komen. Ze 'verdelen' jaarlijks eerlijk over de beide partners. Helaas vergeten veel huwelijkspartners de vereffening jaarlijks uit te voeren. De verrekening is op een later moment niet meer altijd gemakkelijk te maken.

 

Vraag en antwoord

Wat zijn de regels rond het fiscaal partnerschap?
Het fiscale partnerschap houdt in dat bepaalde personen voor de aangifte inkomstenbelasting als elkaars partner worden beschouwd. Dit kan voordelig zijn omdat zij bepaalde aftrekposten vrijelijk mogen verdelen. Zo kan bijvoorbeeld de hypotheekrente worden afgetrokken bij de partner met... Lees het hele antwoord