Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA


Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de re-integratie en uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. Zo betaalt hij tien jaar lang de WGA-uitkering van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. De werkgever kan hier ook een particuliere verzekering voor afsluiten. 

Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus op 1 april of 2 oktober. 

Nieuws

Melden apart toepassen VCR: uiterste datum nadert

05-02-2024

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids...

Ex-werknemer via ‘startperiode’ aan de slag als zzp’er

01-02-2024

De zogenoemde ‘startperiode’ van UWV moet het voor mensen in de Werkloosheidswet (WW) makkelijker maken om als zzp’er aan de slag te gaan. S...

Relevante wetswijzigingen per 2024 voor de OR

03-01-2024

Per 1 januari 2024 krijgen organisaties te maken met diverse wijzigingen in de wet- en regelgeving op het gebied van personeel en arbeid. De...

Controle Whk-beschikking 2024 is geen overbodige luxe

04-12-2023

In deze periode verstuurt de Belastingdienst de premie Werkhervattingskas (Whk) voor 2024 naar alle werkgevers. Werkgevers doen er verstandi...