1 april: deadline voor eigenrisicodragerschap

10 maart 2016 | Door redactie

Vrijdag 1 april is een belangrijke dag als uw organisatie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA of ZW of het eigenrisicodragerschap juist wil stopzetten. Wijzigingen moeten namelijk vóór 1 april aan de Belastingdienst doorgegeven worden.

Twee keer per jaar kan uw organisatie ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) (tool) en Ziektewet (ZW): per 1 januari en per 1 juli. Ook het stopzetten van het eigenrisicodragerschap kan alleen per die data. Wil uw organisatie een wijziging doorgeven, dan moet die wijziging 13 weken vóór die data bij de Belastingdienst doorgeven. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 1 april.

Minimaal voor drie jaar terug naar UWV

Als eigenrisicodrager hoeft uw organisatie geen WGA - of ZW-premie af te dragen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hebben zieke werknemers recht op een uitkering, dan draait uw organisatie echter zelf op voor de uitbetaling hiervan. Uw organisatie kan dit risico ook onderbrengen bij een verzekeraar.
Niet iedere werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de WGA-vast. Organisaties die teruggekeerd zijn naar de publieke verzekering van UWV, moeten daar namelijk minimaal drie jaar blijven.

Voor- en nadelen goed afwegen

Overweegt uw organisatie om eigenrisicodrager te worden, dan is het belangrijk om de voor- en nadelen (tool) goed in kaart te brengen. Uw organisatie moet de ondernemingsraad volgens artikel 25 lid 1m Wet op de ondernemingsraden advies vragen bij de keuze voor de publieke verzekering via UWV of het eigenrisicodragerschap.
Voor de WGA-flex kan uw organisatie overigens nog geen eigenrisicodrager worden per 1 juli 2016. Dat kan namelijk pas per 1 januari 2017. Om het voor werkgevers aantrekkelijk te maken om eigenrisicodrager voor de WGA te zijn, blijven per die datum ook de zogenoemde staartlasten achter bij UWV