Adressen bekend voor doorgeven einde verzuimbegeleiding

7 juni 2018 | Door redactie

Eigenrisicodragers voor de Ziektewet (ZW) moeten het sinds 1 januari 2018 schriftelijk aan de Belastingdienst en UWV doorgeven als de verzuimbegeleiding eindigt. De juiste adressen daarvoor zijn onlangs bekend geworden.

Alle werkgevers die eigenrisicodrager (tool) zijn voor de Ziektewet (ZW), zijn verplicht om zich voor ziekmeldingen te laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Als die verzuimbegeleiding eindigt, moeten ze dat sinds 1 januari 2018 laten weten aan de Belastingdienst en aan UWV. Ze mogen dan namelijk geen eigenrisicodrager meer zijn en komen automatisch onder de publieke verzekering van UWV te vallen.

Op papier en via e-mail

De werkgever moet het einde van de verzuimbegeleiding op papier bij de Belastingdienst melden en per e-mail bij UWV. De juiste adressen voor deze twee meldingen zijn:

  • Belastingdienst/Limburg/ERD
    Postbus 4486
    6401 CZ Heerlen
  • ERDZWControleteam@uwv.nl.

Hij moet de brief en de e-mail versturen zodra hij weet dat de verzuimbegeleiding eindigt. Als de berichten binnen zijn bij UWV en de Belastingdienst, krijgt de werkgever een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Hij moet vanaf dat moment het ZW-deel van deze premie dus ook weer gaan betalen. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat hij zijn private verzekeraar niet langer hoeft te betalen.

Ten onrechte eigenrisicodrager

Als de werkgever het einde van de begeleiding niet doorgeeft, kan hij een boete krijgen van UWV. Bovendien moet hij de te weinig betaalde gedifferentieerde premie voor de Whk alsnog betalen. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk het einde van de verzuimbegeleiding door te geven.
Overigens kan alleen de werkgever de melding doorgeven. Als hij dit door iemand anders – zoals een administratiekantoor – laat doen, doen UWV en de Belastingdienst niets met de melding. De werkgever blijft dan ten onrechte eigenrisicodrager. Werkgevers hoeven het niet te melden als zij wisselen van arbodienst of bedrijfsarts.