Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

11 maart 2024 | Door redactie

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenrisicodrager betaalt minder premies werknemersverzekeringen, maar riskeert dat hij maximaal tien jaar het loon van zieke en arbeidsongeschikte werknemers moet betalen.

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Ook terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van UWV kan alleen op die momenten. Werkgevers die per 1 juli 2024 willen wisselen, moeten de aanvraag daarvoor 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst indienen. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 31 maart 2024. 

Maximaal tien jaar doorbetalen

Werkgevers zijn voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW gewoonlijk verzekerd via UWV en dragen dan ook WGA- en ZW-premies af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Als eigenrisicodrager betaalt een werkgever de WGA- en ZW-premies niet, maar UWV betaalt dan ook geen uitkering aan zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers die daar recht op hebben. Deze kosten moet de eigenrisicodrager zelf op zich nemen. Voor maximaal tien jaar voor de WGA en maximaal twee jaar voor de ZW. Veel eigenrisicodragers sluiten hiervoor een verzekering bij een particuliere verzekeraar.

Instemming en advies van OR

Werkgevers die overwegen om eigenrisicodrager te worden doen er verstandig aan om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen. De ondernemingsraad (OR) heeft bovendien adviesrecht en vaak ook nog instemmingsrecht op de keuze voor het eigenrisicodragerschap. Bij de keuze voor eigenrisicodragerschap hoort ook een strak verzuimbeleid. Op het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen die samenhangen met verzuim en re-integratiebeleid heeft de OR ook instemmingsrecht.

Verhoging terugkeerpremie ZW

Let op, voor een (middel)grote werkgever die eigenrisicodrager is voor de Ziektewet geldt sinds 1 januari 2024 een hogere terugkeerpremie. Die premie betaalt hij als hij het eigenrisicodragerschap beëindigt. Deze werkgevers betalen dan niet de helft van de sectorale premie maar de volledige sectorale premie. Als een werkgever per 1 januari 2023 of per 1 juli 2023 is teruggekeerd naar de publieke verzekering bij UWV, betaalt hij sinds 1 januari 2024 minimaal de volledige sectorale premie.