Eigenrisicodragerschap wijzigen? Deadline 31 maart!

13 maart 2017 | Door redactie

Als uw organisatie eigenrisicodrager wil worden voor de WGA of ZW of dit juist niet meer wil zijn, is vrijdag 31 maart 2017 een belangrijke datum. Dat is namelijk de laatste dag om wijzigingen door te geven die per 1 juli 2017 van kracht moeten worden.

Werkgevers kunnen er twee keer per jaar voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW): per 1 januari en per 1 juli. Ook terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van UWV kan alleen op die momenten. Als uw organisatie per 1 juli 2017 wil wisselen, dan moet de aanvraag daarvoor 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline dus 1 april.

Geen WGA- of ZW-premie afdragen

Als eigenrisicodrager hoeft uw organisatie geen WGA - of ZW-premie (tool) af te dragen als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hebben (langdurig) zieke werknemers recht op een uitkering, dan draait uw organisatie echter zelf (maximaal tien jaar) op voor de uitbetaling hiervan. In de praktijk brengen veel eigenrisicodragers dit risico onder bij een particuliere verzekeraar.

OR heeft adviesrecht bij keuze eigenrisicodragerschap

Overweegt uw organisatie om eigenrisicodrager te worden, dan is het belangrijk om de voor- en nadelen goed in kaart te brengen. Bovendien moet de ondernemingsraad – volgens artikel 25 lid 1m van de Wet op de ondernemingsraden – advies geven bij de keuze voor de publieke verzekering via UWV of het eigenrisicodragerschap.