Einde eerste tien jaar eigenrisicodragerschap

15 december 2016 | Door redactie

Per 1 januari vervallen de eerste risicotermijnen van tien jaar voor eigenrisicodragers voor de WGA. Die zijn namelijk ingegaan per 1 januari 2007. Het vervallen van de termijnen kan voor werkgevers grote financiële gevolgen hebben.

Voor de eigenrisicodragers voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) van het eerste uur is 1 januari 2017 een bijzondere datum. De eerste termijnen van tien jaar voor het eigen risico dragen verlopen namelijk per die datum en dat betekent dat deze werkgevers niet langer opdraaien voor de WGA-uitkering en het re-integratietraject (tool) van hun (ex-)werknemers. UWV neemt na tien jaar namelijk de betaling en verplichtingen over.

Overleggen met UWV en (ex-)werknemer

Het vervallen van de risicotermijn kan op twee manieren gevolgen hebben voor werkgevers:

  • Als UWV de WGA-uitkering rechtstreeks aan de (ex-)werknemer betaalde en de werkgever daarvoor een factuur ontving, verdwijnt de uitkering per 1 januari 2017 van de factuur. Werkgevers hoeven in dat geval niets te doen, maar het is wél verstandig om de eerste facturen van UWV goed te controleren.
  • Werkgevers die de uitkering zelf aan hun (ex-)werknemer betaalden, hoeven dat per 1 januari 2017 niet meer te doen. UWV gaat de uitkering rechtstreeks aan de (ex-)werknemer betalen. Hierbij moet één kanttekening geplaatst worden: werkgevers die hun (ex-)werknemer nog loon betalen, kunnen in de meeste gevallen de uitkering samen met dit loon aan de (ex-)werknemer betalen. UWV betaalt de uitkering in dat geval aan de werkgever. Werkgevers die in deze situatie zitten, moeten in overleg met UWV en de (ex-)werknemer.