Factuursysteem voor eigenrisicodrager WGA op de schop

15 maart 2018 | Door redactie

Is uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA, dan belast UWV de WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers gedurende de eerste tien jaar aan uw organisatie door. Sinds 1 januari 2018 is de procedure daarvoor veranderd.

UWV hanteert sinds 1 januari 2018 een nieuw systeem voor het uitbetalen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de uitbetaling van WGA-uitkeringen aan werknemers via UWV verloopt, krijgt uw organisatie te maken met een paar veranderingen in de facturen van UWV.

UWV verwerkt elke wijziging apart

Allereerst ontvangt uw organisatie de facturen twee weken later dan voorheen. UWV verstuurt de factuur direct na afloop van de maand waarin de uitkering is betaald. Daarnaast wordt elke wijziging voor (ex-)werknemers van uw organisatie apart verwerkt. Daardoor kunnen op de factuur meerdere regels per werknemer staan. En elke periode wordt apart op de factuur vermeld, omdat het nieuwe betaalsysteem geen periodes samenvoegt. De periodes op de factuur zijn standaard per dag en per maand.
Inmiddels zijn de kinderziektes die in januari nog in het nieuwe factuursysteem optraden, opgelost. Door een technische storing liep het opstellen van de facturen toen vertraging op. Daardoor werden de namen van werknemers met speciale leestekens (bijvoorbeeld ‘José Daniëls’) soms verkeerd weergegeven.

WGA-uitkering rechtstreeks betalen is ook mogelijk

Als uw organisatie eigenrisicodrager voor de WGA is, betaalt UWV meestal de uitkering aan (voormalige) werknemers die in de WGA terechtkomen. Uw organisatie krijgt dan een factuur van UWV voor de totale bruto-uitkering inclusief premies sociale verzekeringen.
Het is ook mogelijk om de WGA-uitkering zelf rechtstreeks aan de (ex-) werknemer te betalen. Dat moet dan één keer per maand gebeuren, bijvoorbeeld tegelijk met het eventuele loon.
Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt uw organisatie geen WGA-premie als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Vaak komt daarvoor een premie voor een particuliere verzekeraar (tool) voor in de plaats.