Hogere WGA-premie door nieuw stelsel per 2017

11 november 2015 | Door redactie

De manier waarop de WGA-lasten bij UWV gefinancierd worden, gaat per 1 januari 2017 op de schop. Hierdoor wordt de premie voor werkgevers die na 1 juli 2015 overgestapt zijn van eigenrisicodragerschap naar UWV, gemiddeld hoger. Daarnaast komen de zogenoemde staartlasten straks voor rekening van UWV.

Het stelsel voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gaat per 1 januari 2017 op de schop. Eerder werd al bekend dat de zogenoemde staartlasten per die datum achterblijven bij UWV als uw onderneming ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden. Nu is ook het wetsvoorstel gepubliceerd. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

Hogere premie voor (middel)grote werkgevers

Eén van de gevolgen van de wetswijziging is dat grote en middelgrote werkgevers bij terugkeer naar UWV straks gemiddeld genomen een hogere premie zullen gaan betalen dan nu. Dat komt doordat de premie straks gebaseerd wordt op hun totale historische WGA-lasten en de loonsom van twee jaar eerder. De UWV-premie wordt daardoor vergelijkbaar met de premie die een private verzekeraar zou hanteren. Net als nu wordt de premie bij UWV begrensd door een minimum en maximum.

Staartlasten blijven achter bij UWV

De hogere premie die werkgevers betalen als ze terugkeren naar UWV zorgt ervoor dat er meer geld bij UWV binnenkomt dan nodig is voor het financieren van de WGA-lasten. Het geld dat overblijft, wordt gebruikt voor het vormen van een zogenoemd staartlastenvermogen. Dit staartlastenvermogen maakt onderdeel uit van de Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de staartlasten betaald die achterblijven als werkgevers overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap.
Voor werkgevers die na 1 juli 2015 niet overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap of juist van eigenrisicodragerschap naar UWV, verandert er niets. Alleen als u er wel voor kiest om over te stappen, moet u mogelijk rekening houden met de nieuwe regels.