Minder lang verantwoordelijk voor zieke ex-werknemers

30 april 2018 | Door redactie

Werkgevers zijn waarschijnlijk per 2020 geen tien jaar, maar vijf jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van hun langdurig zieke (ex-)werknemers. Dat staat in een wetsvoorstel dat nu is aangeboden voor internetconsultatie.

Als uw organisatie nu eigenrisicodrager wordt voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), komen de kosten voor de WGA-uitkering van langdurig arbeidsongeschikten maximaal tien jaar voor rekening van uw organisatie. Ook de WGA-premie die organisaties betalen die via UWV verzekerd zijn, is gebaseerd op die periode. Die tien jaar is een behoorlijke financiële last die ervoor kan zorgen dat uw organisatie liever geen personeel in dienst neemt, maar in plaats daarvan in zee gaat met zelfstandigen of uitzendkrachten.

Kloof tussen vast en flex

Dat wil het kabinet de wereld uit helpen. Eén van de maatregelen om de kloof tussen vaste en flexcontracten te verkleinen, is het beperken van de risicoduur voor WGA-uitkeringen. Als die wordt teruggebracht van tien naar vijf jaar, nemen het financiële risico en de verantwoordelijkheid af die werkgevers hebben als (ex-)werknemers ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt worden. Dat voornemen uit het regeerakkoord (tool) is nu verder uitgewerkt.

Maximaal vijf jaar werken aan re-integratie

Eigenrisicodragers voor de WGA draaien niet alleen tien jaar op voor de kosten van de uitkering van (ex-)werknemers die in de WGA belanden, maar zijn ook verantwoordelijk voor hun re-integratie. Ook daar gaat heel wat tijd en geld in zitten. Daarom wordt in het wetsvoorstel ook de duur van de re-integratieverantwoordelijkheid van eigenrisicodragers teruggebracht naar vijf jaar. Daarna neemt UWV zowel de uitkering als de re-integratie over.

Feedback geven tot 23 mei

De maatregel moet met ingang van 1 januari 2020 van kracht worden. Het wetsvoorstel ‘Wijziging Wfsv tijdelijke uitzondering driejaarstermijn terugkerende eigenrisicodragers en vervallen rekenpercentage’ dat dit – en een aantal andere zaken – moet regelen, staat momenteel open voor internetconsultatie. Tot 23 mei kan uw organisatie feedback geven op de plannen.