Nieuwe financiering WGA per 2017 definitief

1 juni 2016 | Door redactie

Terugkeren naar UWV na een periode van eigenrisicodragerschap voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) wordt definitief duurder. De financiering van de WGA wordt namelijk per 2017 aangepast. De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel dat dit regelt.

De kogel is door de kerk: per 1 januari 2017 wordt de financieringswijze van de WGA aangepast. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA dat dit regelt, en nu is ook de Eerste Kamer akkoord. Door de wetswijziging worden de premies die werkgevers betalen voor de collectieve WGA-verzekering via UWV per 1 januari 2017 hoger.

Premieverhoging met terugwerkende kracht

Dat geldt niet alleen voor de WGA-premie van werkgevers die met ingang van 2017 stoppen met het eigenrisicodragerschap en terugkeren naar de verzekering van UWV. De premieverhoging geldt namelijk met terugwerkende kracht voor alle middelgrote en grote organisaties die sinds 1 juli 2015 na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA (tool) zijn teruggekeerd naar de publieke verzekering van UVW. Voor kleine werkgevers verandert er niets; zij betalen altijd een sectorale premie voor de WGA als ze via UWV verzekerd zijn voor dit risico.