Nieuwe garantieverklaring ERD 2017 beschikbaar

18 juli 2016 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de nieuwe garantieverklaring voor eigenrisicodragers (ERD) gepubliceerd. Organisaties die eigenrisicodrager zijn voor de WGA en dat willen blijven, moeten uiterlijk op 31 december van dit jaar de nieuwe garantieverklaring ingevuld bij de Belastingdienst hebben aangeleverd.

Per 1 januari 2017 wordt de verzekering van de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten samengevoegd: WGA-vast en WGA-flex worden samen WGA-totaal. Organisaties kunnen per die datum dan ook alleen nog maar kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor het volledige WGA-risico. Om eigenrisicodrager te mogen zijn, moeten deze organisaties bij de Belastingdienst een nieuwe garantieverklaring van een bank of verzekeraar inleveren. Onlangs is de nieuwe garantieverklaring gepubliceerd op de site van de Belastingdienst.

Deadline is 31 december 2016

De deadline voor het inleveren van de nieuwe garantieverklaring voor bestaande eigenrisicodragers is 31 december 2016. Werkgevers die op die datum nog geen nieuwe verklaring hebben ingeleverd, zijn per 1 januari 2017 geen eigenrisicodrager meer en gaan dus terug naar de collectieve verzekering van UWV. Het is niet mogelijk om een aanvullende verklaring indienen die de garantie uitbreidt van WGA-vast naar WGA-totaal.

Wisselen of aanvragen tot 13 weken voor 2017

Als uw organisatie nu bij UWV verzekerd is voor het WGA-risico, maar per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wil worden, moet de werkgever dat uiterlijk 13 weken vóór 1 januari laten weten aan de Belastingdienst.