Nieuwe meldingsregels apart VCR: uiterste datum nadert

20 februari 2023 | Door redactie

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) aan (ex-)werknemers betaalt, mag voor een werknemer het systeem van voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) apart toepassen. Maar let op, vanaf 2023 gelden hiervoor nieuwe meldingsregels. De uiterste datum nadert.

Als een werkgever eigenrisicodrager (ERD) voor de WGA of ZW is, kan hij voor uitbetaling van uitkeringen aan werknemers gebruikmaken van een private uitvoerder. Vóór 2022 hadden de werkgever en die private uitvoerder elkaar nodig om voortschrijdende cumulatief rekenen (VCR) toe te passen over het loon en de uitkering samen. Sinds 1 januari 2022 kan de werkgever er echter voor kiezen om beiden geen rekening te houden met de betalingen die de ander doet. De private uitvoerder past VCR dan dus apart toe op de uitkeringen, en de werkgever past VCR toe op het betaalde loon. Let wel op dat deze werkwijze duurder kan uitpakken voor de onderneming. 

Melding moet uiterlijk 28 februari binnen zijn

De werkgever moet de keuze om apart VCR toe te passen – of dat juist niet langer te doen – doorgeven aan de Belastingdienst. Die melding doet hij door een e-mail met de vereiste gegevens te sturen naar MeldingVCR@belastingdienst.nl. Let op dat er per 2023 nieuwe meldingsregels gelden. Als de werkgever per 1 januari 2023 eigenrisicodrager is, moet de melding van het apart toepassen van VCR uiterlijk 28 februari 2023 bij de fiscus binnen zijn. Wordt hij per 1 juli ERD, dan moet de melding uiterlijk 31 augustus binnen zijn. Bij een startende werkgever die direct ERD is, moet de melding bij de fiscus binnen zijn op de uiterste aangiftedatum van het eerste aangiftetijdvak. De werkgever hoeft de melding alleen niet te doen als hij in 2022 al heeft doorgegeven VCR apart toe te passen en de onderneming is in 2023 nog steeds ERD met dezelfde private uitvoerder. 

Overstappen naar een andere private uitvoerder

Als een werkgever overstapt naar een andere private uitvoerder, die VCR ook apart gaat toepassen, moet hij de melding doen op het moment van wisseling van uitvoerder. En als hij geen private uitvoerder meer gebruikt of VCR niet langer apart toepast, moet hij dat aan de Belastingdienst doorgeven op het moment dat die verandering plaatsvindt.