Nog geen samenvoeging WGA-vast en WGA-flex

13 maart 2015 | Door redactie

Uw organisatie kan voor de WGA-vast en de Ziektewet (ZW) eigenrisicodrager worden. Voor de WGA-flex kan dat nog niet. Uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat dat in ieder geval zo blijft tot 1 januari 2017.

Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Werkhervattingskas (Whk) via UWV. Het hangt van de grootte van uw organisatie af of u via de premies werknemersverzekeringen een individuele premie, sectorpremie of een combinatie van deze twee betaalt. Sinds 1 januari 2014 betaalt elke werkgever drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas:

  • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren).

Eigenrisicodragerschap kan voordelig zijn

Voor de WGA-vast en ZW-flex kan uw organisatie ervoor kiezen om zelf het risico te dragen of het onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. Die premiedelen hoeft u dan niet via de premies werknemersverzekeringen te betalen. Het is nog niet mogelijk om eigenrisicodrager te worden voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (WGA-flex). Toen deze premie werd ingevoerd, waren er immers nog allerlei lopende contracten tussen verzekeraars en eigenrisicodragers voor de WGA-vast, en daar kon niet zomaar het risico voor de WGA-flex aan worden toegevoegd.

Ook in 2016 geen eigenrisicodragerschap WGA-flex

Het plan was om de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2016 samen te voegen. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs echter in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat deze koppeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Verzekeraars hebben namelijk aangegeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van de markt door toevoeging van de WGA-flex-verzekering. Ze krijgen van de minister een jaar extra tijd om zich voor te bereiden.