Ongewild publiek verzekerden straks weer eigenrisicodrager?

29 augustus 2017 | Door redactie

Werkgevers die per 1 januari 2017 ongewild zijn ingestroomd in de publieke verzekering voor de WGA terwijl zij eigenlijk eigenrisicodrager hadden willen blijven, kunnen per 1 juli 2018 weer de overstap maken naar het eigenrisicodragerschap.

Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers eigenrisicodrager worden voor het WGA-risico van zowel vaste als flexibele werknemers. Werkgevers die hiervoor kozen, moesten een garantieverklaring aanvragen bij hun bank of verzekeraar die vervolgens de garantieverklaring verstrekte aan de Belastingdienst. Dit gold ook voor werkgevers die al eigenrisicodrager waren en dit wilden blijven. Uit een kamerbrief (pdf) blijkt echter dat verzekeraars in een aantal gevallen verzuimd hebben een garantieverklaring door te sturen naar de Belastingdienst, terwijl de werkgever deze verklaring wel bij hen had aangevraagd. Deze werkgevers zijn hierdoor per 1 januari 2017 ongewild overgestapt naar de publieke verzekering van UWV.

Per 1 juli 2018 weer overstap mogelijk

Volgens de wettelijke regels zouden deze werkgevers eigenlijk pas na drie jaar publiek verzekeren bij UWV weer eigenrisicodrager kunnen worden. Maar omdat de werkgevers in deze situatie er niet voor hebben gekozen om hun eigenrisicodragerschap te beëindigen, komt de regering met een reparatieregeling. Hierdoor kunnen werkgevers die op 31 december 2016 eigenrisicodrager waren en ongewild zijn ingestroomd in de publieke verzekering van UWV, per 1 juli 2018 weer de overstap maken naar het eigenrisicodragerschap van de WGA. Zij moeten dan vóór 1 april 2018 een nieuwe aanvraag indienen bij de Belastingdienst. De reparatieregeling wordt opgenomen in een nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018.

Lijst met werkgevers die aanvraag hebben gedaan

Werkgevers die hiervan gebruik willen maken, moeten wel kunnen aantonen dat zij op tijd bij hun verzekeraar hebben aangegeven dat zij per 1 januari 2017 eigenrisicodrager wilden blijven. Het Verbod van Verzekeraars stelt daarom een lijst beschikbaar met alle werkgevers die dit op tijd hebben gedaan. Werkgevers die willen weten of zij in deze lijst zijn opgenomen of die vinden dat zij ook in deze lijst moeten komen, kunnen hiervoor tot 15 december 2017 een mail sturen naar reparatieregeling.wga@verzekeraars.nl.