Per 2017 nieuwe financiering WGA-lasten UWV

13 november 2015 | Door redactie

Per 2017 verandert de manier waarop de WGA-lasten bij UWV gefinancierd worden. Hierdoor wordt de premie, die u moet betalen als u na 1 juli 2015 overgestapt bent van eigenrisicodragerschap naar UWV, gebaseerd op de totale WGA-lasten uit het verleden. Daarnaast komen de zogenoemde staartlasten straks voor rekening van UWV.

Het stelsel voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gaat per 1 januari 2017 op de schop. Eerder werd al bekend dat de zogenoemde staartlasten per die datum achterblijven bij UWV als uw onderneming ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden. Nu is ook het wetsvoorstel (pdf) gepubliceerd. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

De introductie van de t-2-systematiek

Eén van de gevolgen van de wetswijziging is dat grote en middelgrote ondernemingen bij terugkeer naar UWV straks gemiddeld genomen een hogere premie zullen gaan betalen dan nu. Dat komt doordat de premie straks gebaseerd wordt op hun totale historische WGA-lasten en de loonsom van twee jaar eerder (t-2-systematiek). De UWV-premie wordt daardoor vergelijkbaar met de premie die een private verzekeraar zou hanteren. Net als nu wordt de premie bij UWV begrensd door een minimum en maximum. De berekening van deze twee uitersten wijzigt niet.

Houd rekening met de nieuwe regels

De hogere premie die werkgevers betalen als ze terugkeren naar UWV zorgt ervoor dat er meer geld bij UWV binnenkomt dan nodig is voor het financieren van de WGA-lasten. Het geld dat overblijft, wordt gebruikt voor het vormen van een zogenoemd staartlastenvermogen. Dit staartlastenvermogen maakt onderdeel uit van de Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de staartlasten betaald die achterblijven als ondernemingen overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap (tool). Voor werkgevers die na 1 juli 2015 niet overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap  verandert er niets. Alleen als u er wel voor kiest om over te stappen, moet u mogelijk rekening houden met de nieuwe regels.