Per 2017 nieuwe regels voor WGA-stelsel

12 november 2015 | Door redactie

De WGA-premie voor werkgevers die na 1 juli 2015 zijn overgestapt van eigenrisicodragerschap naar UWV gaat mogelijk omhoog. Dit blijkt uit het nieuwe wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA dat beoogt de financieringswijze van WGA-lasten te wijzigen.

Het stelsel voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) gaat per 1 januari 2017 op de schop. Eerder werd al bekend dat de zogenoemde staartlasten per die datum achterblijven bij UWV als uw organisatie ervoor kiest om eigenrisicodrager te worden. Nu is ook het bijbehorende wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA naar buiten gebracht. Dit moet nog goedgekeurd worden door de Tweede en Eerste Kamer.

UWV-premie vergelijkbaar met premie private verzekeraar

Eén van de gevolgen van de wetswijziging is dat grote en middelgrote werkgevers bij terugkeer naar UWV straks gemiddeld genomen een hogere premie zullen gaan betalen dan nu. Dat komt doordat de premie dan gebaseerd wordt op hun totale historische WGA-lasten en de loonsom van twee jaar eerder. De UWV-premie is daardoor te vergelijken met de premie die een private verzekeraar zou hanteren. Net als nu wordt de premie bij UWV begrensd door een minimum en maximum.

Geen nieuwe regels als uw organisatie niet overstapt

De hogere premie die werkgevers betalen als ze terugkeren naar UWV zorgt ervoor dat er meer geld bij UWV binnenkomt dan nodig is voor het financieren van de WGA-lasten. Het geld dat overblijft, wordt gebruikt voor het vormen van een zogenoemd staartlastenvermogen. Dit staartlastenvermogen maakt onderdeel uit van de Werkhervattingskas (Whk). Hieruit worden de staartlasten betaald die achterblijven als werkgevers overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap (tool).
Voor werkgevers die na 1 juli 2015 niet overstappen van UWV naar eigenrisicodragerschap of juist van eigenrisicodragerschap naar UWV, verandert er niets. Alleen als u er wel voor kiest om over te stappen, moet u mogelijk rekening houden met de nieuwe regels.