Tweede Kamer voor gewijzigde financiering WGA

23 maart 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de financiering van de WGA wijzigt. De berekeningswijze van de WGA-premie voor de collectieve verzekering van UWV wordt daardoor met terugwerkende kracht veranderd. Voor werkgevers wordt het terugkeren naar de verzekering bij UWV duurder.

Als het aan de Tweede Kamer en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, wordt de financiering van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) aangepast. De Kamer stemde onlangs in met het wetsvoorstel Verbetering hybride markt WGA van de minister dat dit regelt. Als ook de Eerste Kamer met het voorstel instemt, worden de premies voor de collectieve WGA-verzekering van UWV per 2017 hoger. De nieuwe premies gaan dan met terugwerkende kracht gelden voor alle middelgrote en grote organisaties die sinds 1 juli 2015 na een periode van eigenrisicodragerschap voor de WGA zijn teruggekeerd naar de verzekering van UVW.  

Keuze niet alleen baseren op kosten

Volgens minister Asscher kiezen deze werkgevers nu vaak uit kostenoverwegingen voor terugkeer naar UWV. Een snelle en goede re-integratie van de arbeidsongeschikte werknemer komt daardoor op de tweede plaats. UWV kan op dit moment lagere premies bieden dan private verzekeraars, omdat de instantie niet meteen hoeft te kijken naar het ziekteverleden bij een organisatie. De eerste twee jaar na terugkeer is de premie van UWV daardoor laag. Dat werkt straks anders: UWV moet dan bij het berekenen van de WGA-premie de instroom vanuit de organisatie in de WGA tijdens de periode bij UWV én de periode van eigenrisicodragerschap meenemen. Voor kleine organisaties verandert er niets; zij betalen bij UWV een sectorpremie.

Alles of niets voor hybride stelsel

Volgens minister Asscher is dit wetsvoorstel de laatste kans voor het zogenoemde hybride stelsel voor de WGA, waarin een private en publieke verzekering naast elkaar bestaan. Over vijf jaar evalueert hij het stelsel en als dan blijkt dat het niet werkt, moet er wat Asscher betreft een keuze gemaakt worden: óf alle werkgevers worden eigenrisicodrager voor de WGA of deze mogelijkheid wordt volledig afgeschaft, zodat iedere werkgever voor de WGA verzekerd is via UWV.
Overigens heeft de ondernemingsraad (OR) adviesrecht als een organisatie overweegt eigenrisicodrager te worden. Gaat de werkgever ook ander beleid voeren ten aanzien van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten, dan heeft de OR instemmingsrecht.