Vanaf 2017 hogere WGA-premie bij UWV

25 juni 2015 | Door redactie

Grote en middelgrote werkgevers gaan vanaf 1 januari 2017 een meer marktconforme premie betalen voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) als zij van een private verzekering overstappen naar een publieke verzekering bij UWV.

In een Kamerbrief (pdf) heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat hij de verzekering voor de Werkhervattingskas (Whk) van UWV gaat aanpassen. UWV berekent de WGA-premie straks op basis van de instroom vanuit de organisatie in de WGA tijdens de periode bij UWV én de periode van eigenrisicodragerschap. Dat geeft een eerlijkere vergelijking met de premies van particuliere verzekeraars.
Omdat UWV op dit moment bij het berekenen van de WGA-premie de periode van eigen risico dragen niet meetelt, valt de UWV-premie vaak lager uit dan die van een particuliere verzekeraar. Asscher hoopt dat werkgevers door de meer marktconforme premie hun keuze zullen baseren op de kwaliteit van de re-integratie en niet alleen op het financiële voordeel.

Let nu al op bij terugkeer naar UWV

In het najaar krijgt de Tweede Kamer een wetsvoorstel waarin de wijzigingen van de premies geregeld worden. De bedoeling is dat de nieuwe premies vanaf 1 januari 2017 gaan gelden met terugwerkende kracht voor alle middelgrote en grote organisaties die na 1 juli 2015 overstappen van een private verzekeraar naar UWV. Omdat overstappen alleen per 1 juli of 1 januari mogelijk is en u dit drie maanden van tevoren moet aanvragen, betekent dit dat de hogere terugkeerpremie gaat gelden voor iedere werkgever die vanaf nu zijn terugkeer naar de publieke WGA-verzekering gaat regelen. Als uw organisatie nu al verzekerd is bij UWV, verandert er voor u niets. Ook voor kleine organisaties verandert er niets, zij betalen immers de sectorpremie.