Weer meer eigenrisicodragers voor ZW en WGA

11 juli 2018 | Door redactie

Per 1 januari 2018 zijn er weer meer werkgevers eigenrisicodrager geworden voor de Ziektewet (ZW) en de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dat komt waarschijnlijk door de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een Kamerbrief (pdf) de ontwikkelingen op de WGA- en ZW-markt beschreven. Op de WGA-markt hebben per 1 januari 2018 steeds meer grote werkgevers gekozen voor eigenrisicodragerschap. Kleine werkgevers zijn vooral te vinden bij de publieke verzekering van UWV, waar ze per 1 januari 2017 massaal naar terugkeerden. In totaal is nu 6% van de werkgevers eigenrisicodrager voor de WGA. Samen vertegenwoordigen zij 38% van de totale loonsom. Vooral grote werkgevers dragen dus zelf de WGA-lasten.
Ook op de ZW-markt is het aantal eigenrisicodragers groter geworden: van 3,5% naar 3,8% van het aantal werkgevers. Die 3,8% van de werkgevers zijn samen goed voor maar liefst 44,3% van de totale loonsom.

In het najaar meer informatie

In het najaar zal minister Koolmees de Kamer breder informeren over de hybride markt voor de ZW en WGA. Hij onderzoekt eerst nog welke beweegredenen werkgevers hebben voor de overstap van UWV naar het eigenrisicodragerschap of andersom en hoe de private verzekeraars op de markt de WGA uitvoeren. De minister zal na de zomer ook meer informatie geven over de verkorting van de periode van loondoorbetaling bij ziekte uit het regeerakkoord en de plannen voor het afschaffen van de sectorale premies voor de ZW en WGA.

Geen staartlasten meer per 2017

De Wet verbetering hybride markt heeft de financiering van de publieke WGA-verzekering van UWV meer in lijn gebracht met die van een private verzekering voor de regeling. Sinds 1 januari 2017 kunnen werkgevers zonder staartlasten overstappen van UWV naar het eigenrisicodragerschap. Daarnaast betalen ze bij terugkeer naar UWV een hogere premie. Bovendien geldt er sinds 1 januari 2017 nog maar één WGA-premie in plaats van een aparte premie voor WGA-flex en WGA-vast. Werkgevers kunnen dus niet meer voor één van de twee delen van de WGA eigenrisicodrager zijn.