Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in zes stappen

Uw organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. U hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de re-integratie-inspanningen en de uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. 

Bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de WGA moet uw organisatie niet over één nacht ijs gaan. Er zijn veel rechten en plichten om rekening mee te houden. Deze toolbox loodst u langs alle aandachtspunten.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Als organisatie zelf het risico dragen voor ZW en WGA in vijf stappen

  Van publiek verzekerd bij UWV naar eigenrisicodragerschap en terug

  Wil uw organisatie de regie houden over de re-integratie en kosten van alle zieke werknemers? Dan kan het een goed idee zijn om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WGA. Uw organisatie betaalt dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst. De keerzijde van de medaille is dat uw onderneming zelf opdraait voor de re-integratieverplichtingen en de uitkering van zieke flexkrachten (Ziektewet) en alle niet blijvend of volledig arbeidsongeschikte werknemers die in aanmerking komen voor een WIA-uitkering (WGA).U kunt hiervoor desgewenst een particuliere verzekering afsluiten. 

  Het is goed om alle eisen en uitzonderingen van het eigenrisicodragerschap te kennen voordat u de knoop doorhakt om het risico zelf te gaan dragen, of juist om terug te keren naar het publieke stelsel. Deze toolbox zet alle aandachtspunten voor u op een rijtje.

 • 2

  Premies werknemersverzekeringen

  Sociale verzekeringen in een notendop

  Verdiepingsartikel Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 29-09-2020

  Het Nederlandse socialezekerheidsstelsel dekt via diverse potjes met geld bepaalde situaties af die zich kunnen voordoen in het leven van uw werknemers, en in dat van uzelf uiteraard. Denk aan verzekeringen voor de oude dag, de situatie van (langdurige) ziekte of werkloosheid. Tijd om eens op een rij te zetten wie wanneer precies recht heeft op welke uitkering en voor wiens rekening de kosten ervan komen!


  Lagere gemiddelde premie ZW en WGA per 2024

  Nieuws Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 04-09-2023

  Een werkgever betaalt in 2024 gemiddeld minder premie voor de Ziektewet (ZW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). UWV maakte de gemiddelde premies voor de Werkhervattingskas (Whk) op 1 september bekend.


 • 3

  Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap

  Eigenrisicodragerschap: maak tijdig een bewuste keuze

  Verdiepingsartikel Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 04-12-2023

  Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen twee jaar het loon doorbetalen. Ook moet u zich inspannen voor re-integratie van de werknemer. Een zieke werknemer kan in de Ziektewet (ZW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) terechtkomen. Hij krijgt dan een uitkering. Hiervoor betaalt u premies werknemersverzekeringen. Maar u kunt ook eigenrisicodrager worden en daardoor minder premies betalen.


  Voorbeeldbrief opvragen instroomgegevens Whk

  Tool Sociale verzekeringen Publicatiedatum: 13-10-2021

  In deze brief hoeft u maar een paar gegevens in te vullen om de instroomgegevens voor de Whk snel aan te vragen bij de Belastingdienst.


  OR heeft veel invloed op arbobeleid

  Infographic OR en arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 18-11-2019

  De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels. Wat zijn de belangrijkste onderwerpen op het gebied van arbo?


  Wat is precies de rol van de OR bij eigenrisicodragerschap?

  Vraag & Antwoord OR en financiële zaken Publicatiedatum: 22-11-2021

  Onze bestuurder heeft ons advies gevraagd over het eigenrisicodragerschap (ERD). Wat is dat precies? En, wat houdt het risico bij eigenrisicodragerschap in?


  Kan onze organisatie ook eigenrisicodrager worden voor de WW?

  Vraag & Antwoord Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 21-03-2022

  Om zo veel mogelijk de regie over de werknemers van onze organisatie te pakken, zijn we eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA geworden. Kunnen we de premies werknemersverzekeringen nog verder beperken door ook voor de WW zelf het risico te dragen?


 • 4

  Eigen risico dragen voor de ZW

  Wanneer vallen werknemers onder de Ziektewet?

  Verdiepingsartikel Ziektewet Publicatiedatum: 29-04-2022

  Sommige groepen werknemers hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, omdat bijvoorbeeld de kans op uitval groter is. Om te voorkomen dat werkgevers deze groep links laten liggen omdat ze het financiële risico te groot vinden, is het vangnet van de Ziektewet in het leven geroepen. Hierdoor worden werkgevers ontlast bij hun loondoorbetalingsplicht bij ziekte, via een uitkering voor deze werknemers.


  Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de ZW

  Tool Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 27-01-2023

  Wat zijn de aandachtspunten bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of niet? In deze checklist staan ze op een rij.


  Arboverklaring eigenrisicodragerschap Ziektewet (ZW)

  Tool Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 25-05-2022

  Zorg dat u het eigenrisicodragerschap op de juiste manier aanvraagt.


  Kan de werkgever de premie voor de Ziektewet verhalen?

  Vraag & Antwoord Ziektewet Publicatiedatum: 16-05-2022

  Van de WGA-premie belast onze organisatie al jaren de helft door aan de werknemers. Mogen we datzelfde afspreken voor die andere premie van de Werkhervattingskas: de ZW-premie?


  Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?

  Vraag & Antwoord Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 22-07-2019

  Hoe moeten we bij de Belastingdienst en UWV melden dat onze verzuimbegeleiding voor de Ziektewet gestopt is?


  Betalen eigenrisicodragers ook de ZW-uitkering bij no-riskpolis?

  Vraag & Antwoord Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 17-01-2023

  Als onze organisatie eigenrisicodrager wordt voor de Ziektewet, betalen we dan ook de ZW-uitkering voor werknemers die onder de no-riskpolis vallen?


  Hogere terugkeerpremie ZW verschoven naar 2024

  Nieuws Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 20-09-2021

  Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten de datum van inwerkingtreding van de verhoging van de terugkeerpremie voor de Ziektewet te verschuiven van 1 januari 2023 naar 1 januari 2024. Dit betekent dat eigenrisicodragers die per 1 januari 2022 of per 1 juli 2022 terugkeren niet te maken krijgen met deze hogere premie.


 • 5

  Eigen risico dragen voor de WGA

  Wel of niet kiezen voor eigenrisicodragerschap voor de WGA

  Tool Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 27-01-2023

  Waar moet u allemaal op letten als uw organisatie de stap naar het eigenrisicodragerschap voor de WGA overweegt? Lees het in deze checklist


  Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Infographic Wet WIA Publicatiedatum: 31-07-2023

  De WIA kent twee soorten uitkering bij arbeidsongeschiktheid: IVA en WGA. WGA bestaat op zijn beurt uit drie soorten uitkering: de LGU, de LAU en de VVU. Deze infographic zorgt voor een duidelijke overzicht.


  Schenk na langdurige ziekte ook aandacht aan WIA-keuring

  Verdiepingsartikel Wet WIA Publicatiedatum: 02-02-2022

  Veel werkgevers weten (met externe hulp) wel wat zij moeten doen tijdens de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Als zij zich in die jaren goed hebben ingezet voor re-integratie, eindigt daarna de loondoorbetalingsplicht. Wat er vervolgens tijdens de WIA-keuring gebeurt, is minder bekend. Beschikkingen van UWV worden vaak voor kennisgeving aangenomen. Terwijl het altijd loont om na te gaan of die beschikking wel klopt.


  Herbeoordelingen UWV tijdelijk eenvoudiger of opgeschort

  Nieuws Wet WIA Publicatiedatum: 08-03-2023

  Voor zieke werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan de werkgever een herkeuring aanvragen. UWV kampt echter met achterstanden en heeft maatregelen genomen om deze in te lopen. Zo zijn de sociaal-medische beoordelingen tijdelijk vereenvoudigd of opgeschort.


  Eigenrisicodrager moet drie jaar bij UWV blijven

  Nieuws Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 19-09-2016

  Per 2017 zit uw organisatie na het beëindigen van het eigenrisicodragerschap voor de WGA drie jaar lang vast aan de publieke WGA-verzekering van UWV. Om welke reden het eigenrisicodragerschap is gestopt, doet daarbij niet meer ter zake.


  Instructie garantieverklaring eigenrisicodragerschap WGA

  Tool Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 21-06-2022

  Als uw onderneming eigenrisicodrager voor de WGA wil worden, moet u ook een garantieverklaring meesturen van uw bank of verzekeraar.


  Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager verhalen?

  Vraag & Antwoord Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 05-04-2023

  Onze organisatie is eigenrisicodrager voor de WGA maar niet particulier verzekerd. Wat mogen we dan aan WGA-premie op de werknemers verhalen?


 • 6

  Administratieve aandachtspunten bij eigenrisicodragerschap

  Instructie aanvragen eigenrisicodragerschap

  Tool Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 06-06-2022

  Als uw onderneming het risico voor de Ziektewet of de WGA zelf wil gaan dragen, moet u daarvoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst


  Is een verzekering afsluiten verplicht voor eigenrisicodragers?

  Vraag & Antwoord Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 31-03-2022

  Onze organisatie overweegt om eigenrisicodrager te worden voor de WGA en de ZW in plaats van de publieke verzekering van UWV te houden. Kunnen we de kosten dan zelf dragen of zijn we verplicht om een particuliere verzekering af te sluiten voor dit risico?


  Eigenrisicodrager? Geef keuze aparte VCR tijdig door

  Nieuws Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA Publicatiedatum: 23-12-2021

  Per 1 januari 2022 mag een eigenrisicodrager met een private uitvoerder ervoor kiezen om die private uitvoerder het VCR-systeem alleen te laten toepassen over de uitkeringen op grond van de ZW en WGA, in plaats van over de uitkering(en) en het loon. Als de eigenrisicodrager daarvoor kiest, moet hij deze keuze vóór de eerste aangifte loonheffingen over 2022 doorgeven aan de Belastingdienst.


 • 7

  Meer informatie

  Praktijkopleiding Sociale verzekeringen

  Training 4 bijeenkomsten (8 dagdelen)

  Voor HR-functionarissen die volledig op de hoogte willen zijn van de wijzigingen in de WW, WIA en alle overige wetten en regels op het gebied van sociale verzekeringen is de Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen onmisbaar. Daarnaast komen ook ziekte en verzuim aan bod, met alle bijkomende administratieve verplichtingen zoals verzuim- en re-integratiebeleid. Kortom, de Praktijkopleiding Sociale Verzekeringen is een praktische opleiding waarin arbeid en zorg centraal staan.