Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA


Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de re-integratie en uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. Zo betaalt hij tien jaar lang de WGA-uitkering van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. De werkgever kan hier ook een particuliere verzekering voor afsluiten. 

Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus op 1 april of 2 oktober. 

Nieuws

Wijziging eigenrisicodragerschap moet eerst langs de OR

21-08-2023

Ondernemingsraden kunnen in deze periode een advies- of instemmingsaanvraag verwachten van de bestuurder over het eigenrisicodrager voor de...

Eigenrisicodragerschap 2024 aanvragen vóór 2 oktober

14-08-2023

Werkgevers die per 1 januari 2024 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 okto...

Meer maatregelen om WIA-achterstanden te verkleinen

02-05-2023

De maatregelen om de achterstanden bij sociaal-medische beoordelingen te verkleinen, lijken vooral stabiliserend te werken. Om de achterstan...

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

08-03-2023

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...