Eigenrisicodrager Ziektewet en WGA


Een werkgever kan eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet en de WGA. Hij hoeft dan minder premies werknemersverzekeringen aan de Belastingdienst af te dragen, maar draait wel op voor de re-integratie en uitkering als (ex-)werknemers daarvoor in aanmerking komen. Zo betaalt hij tien jaar lang de WGA-uitkering van werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden. De werkgever kan hier ook een particuliere verzekering voor afsluiten. 

Organisaties kunnen het eigenrisicodragerschap laten ingaan op 1 januari of 1 juli van een kalenderjaar. Ze moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De aanvraag voor het eigenrisicodragerschap moet altijd drie maanden van tevoren bij de Belastingdienst binnen zijn, dus op 1 april of 1 oktober. 

Nieuws

Altijd Whk-loon in loonaangifte voor eigenrisicodrager

12-06-2024

Het is belangrijk dat eigenrisicodragers de rubrieken voor het Whk-loon in de aangifte loonheffingen invullen, ook al is de Whk-premie 0%. V...

Twee diensten UWV voor eigenrisicodrager ZW vervallen

04-04-2024

Als een werkgever eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), is het zijn eigen verantwoordelijkheid om het dagloon van zieke (ex-)werkneme...

OR let op: deadline keuze eigenrisicodragerschap nadert

13-03-2024

Een bestuurder kan twee keer per jaar kiezen of hij eigenrisicodrager wil zijn voor de Ziektewet (ZW) of Regeling werkhervatting gedeeltelij...

Eigenrisicodragerschap vóór 1 april aanvragen of opzeggen

11-03-2024

Als een werkgever per 1 juli eigenrisicodrager wil zijn voor de WGA of ZW, moet hij de aanvraag uiterlijk 31 maart gedaan hebben. Een eigenr...