Nog een week voor aanvragen eigenrisicodragerschap 2019

Wil uw organisatie per 2019 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW dragen en geen (volledige) Whk-premie meer betalen, dan moet de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst binnen zijn.

24 september 2018 | Door redactie

Als uw organisatie ervoor kiest om de kosten voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW) per 2019 zelf te dragen of particulier te verzekeren (tool), moet de aanvraag voor dat eigenrisicodragerschap 13 weken voor de ingangsdatum van 1 januari 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Dat is vóór 2 oktober 2018.

Geen Whk-premie voor eigenrisicodragers

Standaard zijn werkgevers voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA en ZW verzekerd via UWV. Als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen dragen ze daar gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) over af. De opbouw van de premie hangt af van de grootte van de organisatie (tool). Kleine werkgevers betalen een sectorale premie, grote werkgevers een individuele premie. Middelgrote bedrijven betalen een combinatie van beide.

OR heeft adviesrecht en instemmingsrecht

Als uw organisatie de ondernemingsraad nog niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen overstap naar het eigenrisicodragerschap, is de deadline van 1 oktober niet meer haalbaar. De OR heeft namelijk adviesrecht bij de keuze voor het eigenrisicodragerschap. De raad heeft altijd instemmingsrecht over het vaststellen, wijzigen of intrekken van regelingen die samenhangen met verzuim en re-integratie. Bij de keuze voor eigenrisicodragerschap hoort een strak verzuimbeleid. Verandering van het verzuim- en re-integratiebeleid moeten ook ter instemming worden voorgelegd aan de OR.

Tweemaal per jaar overstappen

De eerstvolgende gelegenheid om eigenrisicodrager te worden voor de WGA of ZW is 1 juli 2019. De aanvraag moet dan op 1 april 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Hetzelfde geldt als uw organisatie eigenrisicodrager is en wil terugkeren naar de publieke verzekering van UWV.