Verzamelwet SZW 2017 door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2017. De wet zorgt voor veranderingen in onder meer de Wet tegemoetkomingen loondomein en de Participatiewet.

9 november 2016 | Door redactie

In de Verzamelwet SZW 2017 zijn diverse kleine wetswijzigingen opgenomen. Die wijzigingen kunnen desondanks in specifieke gevallen heel relevant zijn. Zo gaat de no-riskpolis gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de Participatiewet vallen. Wordt zo’n werknemer ziek na indiensttreding, dan kan de werkgever voor hem dus een Ziektewetuitkering ontvangen. De loonkosten worden daardoor (grotendeels) gecompenseerd.

Wijziging lage-inkomensvoordeel en eigen risico dragen ZW

De Verzamelwet regelt ook dat de bovengrens van het lage-inkomensvoordeel per 2017 op 125% van het wettelijk minimumloon komt te liggen. Daardoor komen ongeveer 30.000 extra werknemers in aanmerking voor de tegemoetkoming. Verder zorgt de wet ervoor dat eigenrisicodragers voor de Ziektewet die te laat zijn met het aanvragen van een WIA-uitkering voor een zieke flexkracht, de Ziektewetuitkering van die werknemer langer dan twee jaar moeten doorbetalen.
De Verzamelwet SZW 2017 (pdf) is in de Eerste Kamer afgedaan als hamerstuk. Dat wil zeggen dat er geen discussie meer over heeft plaatsgevonden. Bovenstaande maatregelen zullen waarschijnlijk per 1 januari 2017 van kracht zijn.