Moeten we het einde van de verzuimbegeleiding melden?

22 juli 2019

Hoe moeten we bij de Belastingdienst en UWV melden dat onze verzuimbegeleiding voor de Ziektewet gestopt is?

Als uw organisatie eigenrisicodrager is voor de Ziektewet (ZW), bent u verplicht om u voor ziekmeldingen te laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts. Sinds 1 januari 2018 moet u het aan UWV en aan de Belastingdienst laten weten als die verzuimbegeleiding eindigt. U mag dan namelijk geen eigenrisicodrager meer zijn en uw organisatie gaat onder de publieke verzekering van UWV vallen. U hoeft het niet te melden als uw organisatie wisselt van arbodienst of bedrijfsarts.

Adressen voor meldingen

U moet het einde van de verzuimbegeleiding op papier bij de Belastingdienst melden en per e-mail bij UWV. De juiste adressen voor deze twee meldingen zijn:

  • Belastingdienst/Limburg/ERD Postbus 4486 6401 CZ Heerlen
  • ERDZWControleteam@uwv.nl

U moet de brief en de e-mail versturen zodra u weet dat de verzuimbegeleiding eindigt. Als de berichten binnen zijn bij UWV en de Belastingdienst, krijgt uw organisatie een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). U moet vanaf dat moment het ZW-deel van deze premie dus ook weer gaan betalen. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat u uw private verzekeraar niet langer hoeft te betalen.

Boete van UWV

Als uw organisatie het einde van de begeleiding niet doorgeeft, kunt u een boete krijgen van UWV. Bovendien moet u de te weinig betaalde gedifferentieerde premie voor de Whk alsnog betalen. Het is daarom verstandig om zo snel mogelijk het einde van de verzuimbegeleiding door te geven. Overigens kunt u alleen zelf de melding doorgeven. Als uw organisatie dit door iemand anders – zoals een administratiekantoor – laat doen, doen UWV en de Belastingdienst niets met de melding. Uw organisatie blijft dan ten onrechte eigenrisicodrager.