Europese ondernemingsraad (EOR)

Volgens de ‘richtlijn EOR’ van de Europese Commissie ontstaat het recht op een Europese ondernemingsraad (EOR) als de organisatie minstens 1.000 werknemers in dienst heeft en in minimaal twee landen is gevestigd, waarbij er in ieder land minstens 150 werknemers werkzaam zijn. De richtlijn EOR geldt voor alle landen binnen de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
De partijen moeten onderling overleggen welke bevoegdheden de EOR krijgt, want dit staat niet in de richtlijn. De Europese ondernemingsraad (EOR) heeft in ieder geval  informatierecht en het recht om minstens één keer per jaar te vergaderen met het hoofdbestuur. De EOR houdt zich bezig met grensoverschrijdende onderwerpen; vaak gaat het om herstructureringen en veranderingen in productiemethodes en bedrijfsvoering.

Uitgelicht

EOR Unilever bezorgd om mogelijk overname

De Europese ondernemingsraad (EOR) van Unilever maakt zich zorgen om een mogelijke overname door de Amerikaanse organisatie Kraft Heinz....

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 20-02-2017

EOR KLM gaat in tegen wens directie en vakbond

Ondanks de afspraken in de cao, komt er geen piloot in de raad van commissarissen (RvC) van Air France-KLM. De Europese ondernemingsraad...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 13-10-2017

 

Verdiepingsartikelen

Artikel 35 WOR: Verschillende bevoegdheden van een COR en een GOR

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 5 minuten | 28-12-2019

Feitelijk is een centrale ondernemingsraad (COR) of groepsondernemingsraad (GOR) een OR met globaal dezelfde plichten, rechten en bevoegdhed...

Infographics

Vormen van medezeggenschap

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

Medezeggenschap is er in verschillende soorten en maten. Sommige vormen zijn vrijwillig georganiseerd, andere zijn verplicht volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR)....

Vraag en antwoord

Welke soorten ondernemingsraden zijn er?
Ondernemingsraad (OR) Een ondernemingsraad bestaat uit werknemers uit het bedrijf die namens het personeel overleg voeren met de bestuurder van de organisatie.  Gemeenschappelijke ondernemingsraad Bij een gemeenschappelijke OR is er geen afzonderlijke OR per vestiging. In... Lees het hele antwoord