Hoe legt u het budget van uw evenement vast?

Bij het organiseren van een evenement moet u aan vele zaken denken. Eén van deze zaken is het vastleggen van het budget. Een lastige taak, maar zonder een overzicht te maken van de verschillende uitgavenposten bent u nergens. De kans is aanwezig dat u voor een onaangename verrassing komt te staan waar u vervolgens geen geld meer voor heeft. Hoe kunt u dit het beste voorkomen?

25 juli 2011 | Door redactie

Bij het organiseren van uw evenement – hoe klein of hoe groot ook – is het essentieel dat u een financiële planning heeft. Het maken van een dergelijke planning is één ding, maar u moet zich er natuurlijk ook consequent aan vasthouden. Het is daarbij belangrijk dat u compleet kostenplaatje maakt. Hieronder ziet u een tabel met daarin de meest voorkomende kostenposten bij het organiseren van een evenement.

Kostenposten evenementenbudget

Kostenpost 'Post onvoorzien'

Gedurende het organisatieproces moet u uw budget scherp in de gaten houden. In het schema hierboven ziet u de kostenpost ‘Post onvoorzien’ staan. Deze post fungeert als achtervang, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Zorg ervoor dat u ongeveer 10% van het totale budget voor deze post reserveert. Zo kunt u (onaangename) verrassingen altijd opvangen.