Externe communicatie

Het accent bij externe communicatie ligt op de overdracht van de informatie van uw organisatie naar de klanten of afnemers van uw product of dienst. Hierbij is het van groot belang dat u het juiste communicatiemiddel inzet om het door u gekozen doel te bereiken. Middelen die u kunt inzetten zijn bijvoorbeeld advertenties, mailing, persberichten, de bedrijfswebsite, folders en flyers. Door externe communicatie blijft de doelgroep op de hoogte van uw bedrijf en wat het te bieden heeft. Het is dus belangrijk om de externe communicatie up-to-date te houden en consequent in te zetten.

.
     

 

 

Vraag en antwoord

Hoe zorg ik dat onze nieuwsbrief beter gelezen wordt?
Slechts een klein deel van de relaties die uw nieuwsbrief ontvangen, opent deze ook. En de relatie díe uw mailing opent, scant deze, leest gedeeltes en bepaalt dan pas of hij ook actie onderneemt. U moet hem dus in een kort tijdsbestek overtuigen om uw mail te openen, zijn aandacht... Lees het hele antwoord