Briefgeheim straks ook voor online berichten

20 april 2017 | Door redactie

Poststukken mogen niet worden geopend als deze niet voor uw organisatie zijn bestemd. De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een voorstel dat dit briefgeheim uitbreidt naar digitale communicatie, waaronder e-mail en sms.

Iedere organisatie heeft te maken met postzaken, maar het grootste deel van de zakelijke communicatie verloopt digitaal. De e-mail, sms en andere vormen van digitale communicatie zijn tegenwoordig niet meer weg te denken. Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom een wetsvoorstel ingediend dat het briefgeheim van toepassing verklaart op zowel online als offline berichten. De Tweede Kamer is inmiddels akkoord gegaan met dit voorstel. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de plannen.

Briefgeheim is niet altijd van toepassing

Volgens het wetsvoorstel zal het briefgeheim op zowel online als offline berichten van toepassing zijn als er aan drie voorwaarden is voldaan:

  • Er is een offline of online communicatiemiddel (tool) gebruikt.
  • Een derde partij is belast met het transport en/of de opslag van gegevens.
  • De communicatie is gericht aan een geadresseerde.