Vlaggen op Koningsdag moet wel correct

22 april 2015 | Door redactie

Op 27 april viert Nederland de verjaardag van koning Willem-Alexander. Op die dag mag uw organisatie de vlag hijsen, maar het hoeft niet. Alleen overheidsgebouwen hangen verplicht de vlag uit. Als u vlagt, moet u het wel correct doen, dus volgens het vlagprotocol.

Hangt u de vlag uit op Koningsdag, dan kunt u het beste de officiële vlaginstructie (het vlagprotocol) volgen. Voor overheidsgebouwen is dat zelfs verplicht. De vlaginstructie geeft regels voor het hijsen en het neerhalen van de vlag, de positie van de vlag, het tijdstip van hijsen en neerhalen en eventueel gebruik van een wimpel. Een gehesen vlag mag nooit de grond raken of het verkeer hinderen. Let er dus op dat de vlaggenstok de juiste lengte heeft. Ook mag u de vlag niet hijsen of laten hangen tussen zonsondergang en zonsopgang, tenzij de kleuren duidelijk te zien zijn (bijvoorbeeld omdat de vlag goed verlicht is).

Vlaggen met een oranje wimpel

Op Koningsdag en op verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag met een oranje wimpel gehesen. Bij alle andere gelegenheden wordt er zonder oranje wimpel gevlagd. Er zijn geen voorschriften voor de afmeting van de Nederlandse vlag. De lengte moet zich wel verhouden tot de breedte als 3:2. De officiële kleuren van de Nederlandse vlag zijn helder vermiljoen, helder wit en kobaltblauw. De rode kleur moet bovenaan. Het is niet toegestaan versieringen op de vlag aan te brengen.

Let bij meerdere vlaggen op volgorde

Als u twee of meer vlaggen hijst, moeten deze even groot zijn en op gelijke hoogte hangen. De Nederlandse vlag komt in dat geval op de ereplaats: rechts, gerekend met de rug naar de vlaggen. Zijn er drie vlaggen, dan hangt hij in het midden. Als u een provinciale en een gemeentelijke vlag hijst naast de Nederlandse vlag, is de opstelling: gemeentelijke vlag links, Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Voor vlaggen van andere landen geldt dat de eerste letter van de landnamen in de Franse taal de volgorde bepaalt.