Betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb naar 30 dagen

22 maart 2021 | Door redactie

De maximale betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) wordt verkort. Het grootbedrijf wordt straks wettelijk verplicht om mkb-ondernemingen binnen 30 dagen te betalen. Dit is te lezen in een wetsvoorstel dat demissionair staatssecretaris Keijzer op 16 maart 2021 stuurde naar de Tweede Kamer.

Op dit moment geldt nog een maximale betaaltermijn (tool) van 60 dagen. Zakt de betaaltermijn van het grootbedrijf aan het mkb naar 30 dagen, dan wordt de termijn gelijkgesteld aan die van de overheid. Uit onderzoeken komt regelmatig naar voren dat grootbedrijven mkb-ondernemingen steeds later betalen en dat zij vaak ook de betaaltermijn bepalen. Er is soms zelfs sprake van eenzijdige verlenging van de termijn. Dat is vooral nu tijdens de coronapandemie het geval. Kleinere ondernemingen raken daardoor extra in financiële problemen.

Meer financiële ruimte 

Met het wetsvoorstel wil het kabinet mkb-ondernemingen beter beschermen. De staatssecretaris gaf aan dat met het verkorten van de betaaltermijn de mkb’er meer financiële ruimte krijgt en beter zicht op de bedrijfskas. De ondernemer heeft zo een grotere kans om de huidige economische crisis te overleven. Late betalingen hebben een negatieve invloed op de kaspositie en dus de levensvatbaarheid van mkb-ondernemingen. Over het algemeen hebben mkb-ondernemingen kleinere reserves en zijn daardoor meer afhankelijk van een continue cashflow.

Meldingen over achterstallige facturen 

In januari van dit jaar opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb-ondernemingen. Ondernemers kunnen daar terecht met hun klachten als facturen langer blijven liggen dan is afgesproken. De toezichthouder zal dit hele jaar meldingen over achterstallige facturen verzamelen.