Betalingstermijn mkb-facturen op de schop

16 februari 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen. Hierdoor gaan de regels over de betaaltermijn van mkb-facturen op de schop. Dit moet ertoe leiden dat de facturen van mkb-ondernemingen eerder betaald worden.

De tijd die verstrijkt voordat administrateurs van mkb-ondernemingen facturen (tool) betaald krijgen, loopt soms flink op. In de praktijk gebeurt het vaak dat grote ondernemingen met mkb-ondernemingen een lange betalingstermijn overeenkomen. Dit is op grond van de wet mogelijk doordat partijen na onderling overleg in een contract kunnen aangeven dat de standaard betaaltermijn van 30 dagen wordt vervangen door 60 dagen of langer, tenzij dit onredelijk is. Als een debiteur (tools) de factuur niet binnen de juiste termijn betaalt, wordt er wettelijke rente (tool) in rekening gebracht. De berekening van de wettelijke rente start na afloop van de betaaltermijn.

Oude betaaltermijnen gelden voorlopig, maar gaan op de schop

De hiervoor genoemde regels worden gewijzigd via een aanpassing van artikel 6:119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel gaat op de schop. De berekening van de wettelijke rente start volgens de nieuwe regels altijd 60 dagen nadat de factuur is ontvangen, ook als er een langere betaaltermijn wordt afgesproken. Zodra de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe regels, treden zij in werking. De nieuwe regels gelden echter pas voor de contracten die één jaar na de inwerkingtreding bestaan of worden afgesloten. Dit betekent dat de oude betaaltermijnen in de praktijk nog steeds van toepassing zijn tot één jaar na de inwerkingtreding van de wet.

Jaarrekeningregime van middelgrote ondernemingen

Administrateurs kunnen zich op de nieuwe bepalingen beroepen als een onderneming:

  • rechtspersoonlijkheid bezit; en
  • twee of meer opvolgende balansdata valt onder het jaarrekeningregime (tool) van een middelgrote onderneming.

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandige gedurende twee of meer opvolgende balansdata aan deze vereisten voldoet, valt ook onder de nieuwe wet. 

Bijlagen bij dit bericht

Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten