Betalingstermijn mogelijk teruggebracht naar 30 dagen

21 juni 2019 | Door redactie

Snel betalen is er binnen het mkb steeds minder bij en dat is geen goed nieuws voor ondernemingen. Lange betaaltermijnen hebben nadelige gevolgen voor de liquide middelen. De cashflow en het werkkapitaal verslechteren. Het lijkt erop dat de wetswijziging over betaaltermijnen van 1 juli 2017 die voor grote ondernemingen een betaaltermijn van 60 dagen mogelijk maakte, slecht uitpakt. Mogelijk wordt de betaaltermijn na de zomer via een wetswijziging teruggebracht naar 30 dagen.

De regels voor het betalen van facturen staan in de Wet uiterste betalingstermijn mkb-facturen. Maar de herziening van de wet in juli 2017 lijkt een averechts effect te hebben: omdat nu wettelijk geregeld is dat grote ondernemingen facturen 60 dagen mogen laten liggen, doen ze er nu langer over dan voorheen om het geld over te boeken. Na een jarenlange daling van de betalingstermijn, stijgt deze nu steeds verder naar boven de 40 dagen. Dit blijkt uit eerdere onderzoeken en ook uit een onlangs verschenen rapport van Intrum. Het onderzoek, getiteld European Payment Report 2019, is verricht over de periode januari tot april en is uitgevoerd in 29 Europese landen tegelijk. Hieruit blijkt dat de gemiddelde betalingstermijn van ondernemingen ten opzichte van vorig jaar met 17 dagen is opgelopen tot 45 dagen.

Na evaluatie betalingstermijn terug naar 30 dagen

MKB-Nederland drong bij staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken al eerder aan dat een aanpassing van de wet van 1 juli 2017 het betaalgedrag kan stimuleren en late betalingen of wanbetalingen zal tegengaan. Een betalingstermijn van 30 dagen zou normatief moeten zijn. Nu lijkt het erop dat 60 dagen langzaamaan de norm begint te worden. De cijfers van het onderzoek van Intrum bevestigen dit beeld. In reactie op de brief van MKB-Nederland heeft Keijzer in een algemeen overleg over ondernemen en bedrijfsfinanciering aan de Tweede Kamer aangegeven wat haar voornemen is. Ze wil de wettelijke termijn waarop grote ondernemingen de rekeningen van hun mkb-leveranciers moeten betalen, verlagen naar 30 dagen.
Eerst wacht Keijzer een evaluatie van de uitvoering van de Wet betalingstermijnen af. Deze staat gepland voor de zomer. Als ook daaruit blijkt dat grote ondernemingen de maximale termijn van 60 dagen steeds meer als norm gaan hanteren – naar het naar uitziet, zoals nu ook weer uit het European Payment Report 2019 blijkt – past de staatssecretaris de betalingstermijn door een wetswijziging aan naar 30 dagen.