Eerste Kamer akkoord met verkorten betalingstermijn

29 april 2022 | Door redactie

Ook de Eerste Kamer is inmiddels akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor het verkorten van de wettelijke betalingstermijn van grote ondernemingen aan het mkb. De betaaltermijn was 60 dagen en wordt per 1 juli 2022 30 dagen.

Het wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen kunnen afspreken. Deze betaaltermijn is alleen van toepassing in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen als schuldenaar en mkb-ondernemingen als schuldeiser. Dit is goed nieuws voor de mkb-ondernemer. Om te kunnen voortbestaan en te kunnen blijven investeren, hebben ondernemingen een snellere betaling van facturen hard nodig. De meeste mkb-ondernemingen hebben kleinere reserves en zijn daardoor meer afhankelijk van een continue cashflow.

Betalingstermijn van 60 naar 30 dagen

Op 1 juli 2017 was een initiatiefvoorstel ingediend door Agnes Mulder en Mei Li Vos om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan. Het initiatiefvoorstel was in werking getreden en hierin was al geregeld dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen geen betaaltermijn kunnen overeenkomen van meer dan 60 dagen in situaties waar de grote onderneming handelt als schuldenaar en de mkb-onderneming handelt als schuldeiser. In het initiatiefvoorstel was een evaluatiebepaling opgenomen. Naar aanleiding van de evaluatie van die wet is nu besloten dat de betaaltermijn van 60 dagen zal worden gewijzigd in 30 dagen. Het wetsvoorstel is op 29 maart als hamerstuk afgedaan door de Eerste Kamer en op 13 april in het Staatsblad gepubliceerd.

Bijlagen bij dit bericht