Factuurformat UBL heeft status ISO-standaard

8 januari 2016 | Door redactie

Universal Business Language (UBL) is al ruim tien jaar beschikbaar als format voor elektronisch factureren. E-factureren gebeurt dan ook vaak met UBL, dat door zowel de overheid als leveranciers van boekhoud- en andere standaardsoftwaresystemen wordt ondersteund. Onlangs is UBL (versie 2.1) internationaal omarmd en officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard.

Elektronisch factureren krijgt steeds meer de overhand. De overheid en de Belastingdienst stimuleren elektronisch factureren op allerlei manieren. Ook de Europese Commissie wil e-factureren in 2018 invoeren met behulp van een richtlijn. Deze nog te maken digitale standaard heeft zowel betrekking op het format als de factuurindeling. Eén zo'n format is UBL. UBL is ontwikkeld binnen OASIS, een consortium dat wereldwijde standaarden ontwikkelt. OASIS heeft UBL (versie 2.1) onlangs de officiële status van ISO/IEC standaard toegekend. Deze internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen en wereldwijde uniformiteit te scheppen.

Factureren in UBL-formaat heeft veel voordelen

Via UBL een factuur (tool) sturen die aan alle vereisten voldoet, gebeurt nu al in veel Europese landen omdat ook daar UBL als 'de facto'-standaard werd gezien. Het voordeel van het sturen van facturen in UBL-formaat is dat het heel duidelijk is welke factuurvelden aangeleverd worden en wat de inhoud en betekenis van deze velden zijn. Zo is bijvoorbeeld altijd duidelijk in welk veld het klantnummer staat, in welk veld het factuurbedrag moet komen en in welk veld de in rekening gebrachte BTW moet staan. Op basis hiervan wordt dan een boekingsvoorstel gedaan. Dankzij het gebruik van een UBL-format, dat nu dus de ISO/IEC standaardstatus heeft gekregen en daarmee ook internationaal het standaardformat is, kunnen facturen probleemloos en efficiënter uitgewisseld worden. Daarmee bespaart uw organisatie kosten. De oude pdf-factuur blijft van waarde naast een UBL-factuur, omdat het een leesbaar boekingsdocument is voor administrateurs. In de praktijk wordt daarom vaak een factuurset uitgewisseld, bestaande uit een factuur in UBL-formaat en een factuur in pdf-formaat.

Bijlagen bij dit bericht

Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten