Geld terugstorten bij foutieve overboeking

8 maart 2024 | Door redactie

Als iemand op de financiële afdeling geld overmaakt, is het in eerste instantie aan hem om te controleren of hij het juiste International Bank Account Number (IBAN) heeft ingetypt. Mocht dit fout zijn gegaan, dan kan hij de procedure onverschuldigde betalingen volgen.

Ieder IBAN bestaat uit maximaal 34 tekens. De eerste twee tekens bestaan uit de code van het land. Vanwege de ingewikkelde opbouw van het IBAN, is het niet onwaarschijnlijk dat hier wel eens een fout in wordt gemaakt, zeker als u een factuur krijgt van een persoon of instelling die niet in de contacten is opgeslagen. Een compleet uitgevoerde betaling is onherroepelijk en de banken van de opdrachtgever kunnen het geld niet terugboeken. Het is aan degene die per ongeluk het bedrag heeft ontvangen om het geld terug te boeken naar de betaler. Als deze ontvanger het geld niet terugboekt en de betaler kan niet zelf in contact kan komen met hem, kan de bank van de betaler aan de ontvanger vragen het geld terug te boeken. Als er per vergissing geld wordt overgeboekt naar een niet-beoogde IBAN, is er sprake van een 'onverschuldigde betaling'. Heeft uw organisatie per abuis geld overgemaakt naar een verkeerd IBAN, dan kun u bij uw bank de zogenoemde procedure onverschuldigde betalingen doorlopen. Gedurende deze procedure vraagt de bank aan de onbedoelde ontvanger om het geld terug te boeken. Informatie over de procedure is op te vragen bij de betaalvereniging.

Procedure herstelboekingen alleen bij hoge uitzondering

Naast de procedure onverschuldigde betaling is er de mogelijkheid om met een procedure herstelboekingen een overboeking te herroepen. Deze mogelijkheid wordt in Nederland alleen bij hoge uitzondering toegepast en uitsluitend wanneer er sprake is van:

  • een dubbele overboeking;
  • een frauduleuze overboeking;
  • een technische fout.

De procedure herstelboekingen kan in gang gezet worden als er bijvoorbeeld batches foutieve dubbele overboekingen zijn verwerkt. De afspraken voor  aanlevering en afhandeling van interbancaire SCT-batches staan beschreven in het SCT Rulebook. Op de site van de betaalvereniging staat een lijst met meewerkende banken.

Bijlagen bij dit bericht