Geldboek voor ondernemers herzien met extra focus op factuur

7 juli 2017 | Door redactie

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel (KvK) over 2016 blijkt dat de helft van alle ondernemers in Nederland onzeker is over hun financiële kennis. De KvK voorziet in deze lacune met het gratis te downloaden Geldboek waarvan onlangs jaar de tiende en opnieuw herziene versie het licht zag.

Het veel gedownloade Geldboek helpt ondernemingen bij hun financiële administratie en de daarbij behorende verslaglegging. Nieuw in deze herziene editie van het Geldboek is een hoofdstuk over administreren (tools) met daarbij extra aandacht voor facturering. Verder gaat het Geldboek in op de begroting, de bedrijfskosten, de financieringbelastingen, de inkomsten en het voorkomen van financiële problemen.

Bruikbare adviezen en modellen

Het Geldboek voor ondernemers (pdf)  is geschreven voor startende ondernemingen, maar bestaande ondernemingen kunnen ook hun voordeel doen met de adviezen en modellen die in dit document staan. Kennis van geldzaken is van levensbelang voor ondernemers: ongeveer 50% van het aantal nieuwe ondernemingen is binnen vijf jaar weer beëindigd, vaak vanwege financiële problemen. Waar het vaak misgaat, is dat de privéfinanciën en zakelijke financiën niet goed gescheiden worden. Het Geldboek kan ondernemers daarmee op weg helpen.