In cijfers: trends in betalingen van facturen

13 april 2017 | Door redactie

Uit onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat 54,4% van alle betalingen wordt gepind. Opmerkelijk is dat er bij 45% van de onderzochte betalingen nog voor wordt gekozen om contant te betalen. De resterende 0,5% betaalt met een creditcard.

De bevindingen uit het onderzoek laten een aantal trends in het betalingsverkeer zien. Deze zijn recent gepubliceerd in een factsheet (pdf). In de onderstaande grafieken zijn deze trends weergegeven. De eerste grafiek toont aan dat het gekozen betaalmiddel afhankelijk is van het factuurbedrag:

 • 64% van de facturen < € 5 worden contant betaald; de overige 36% van deze groep facturen werd betaald via een pinpas (tool).
 • 51% van de factuurbedragen tussen € 5 en € 10 werden contant betaald en de overige 49% werd voldaan via een pinbetaling.
 • 43% van de facturen tussen € 10 en € 15 werden contant betaald en 57% van deze groep facturen werd betaald met een pinpas.
 • 37% van de facturen tussen € 15 en € 20 werden contant betaald en 62% van deze groep facturen werd betaald met een pinpas. De overige 1% werd betaald via een creditcard.
 • 30% van de facturen tussen € 20 en € 50 werden contant betaald en 68% van deze groep facturen werd betaald met een pinpas. De overige 2% werd betaald via een creditcard.
 • 18% van de facturen tussen € 50 en € 100 werden contant betaald en 79% van deze groep facturen werd betaald met een pinpas. De overige 3% werd betaald via een creditcard.
 • 18% van de facturen > € 100 werden contant betaald en 78% van deze groep facturen werd betaald met een pinpas. De overige 4% werd betaald via een creditcard. 

Betaalmiddel en factuur

Grafiek 1: keuze betaalmiddel, bron: DNB

Meer pinbetalingen onder hoogopgeleiden

De onderzoekers toonden aan dat de keuze voor een betaalmiddel varieert naar opleidingsniveau. De onderstaande grafiek laat de volgende trends zien:

 • Wie geen vervolgopleiding heeft gevolgd, kiest in de meeste gevallen voor contante betaling; onder deze groep klanten wordt er in 63% van de onderzochte transacties contant betaald.
 • Bij een LBO/VBO/VMBO-opleiding wordt er in 52% van de onderzochte transacties gekozen voor contante betaling; 48% van de facturen wordt door deze groep klanten via een pinpas betaald.
 • De groep klanten met een MBO/HAVO/VWO-opleiding kiest bij 43% van de facturen voor contante betaling.
 • Klanten met een Hbo-opleiding kiezen in slechts 37% van de onderzochte transacties voor contant betalen. In 62% van de onderzochte betalingen is er betaald via een pinpas. De overige 1% betrof creditcardbetalingen.
 • Klanten met een WO-opleiding of doctorstitel kiezen in 64% van de onderzochte transacties voor een pinbetaling. Slechts 34% van de facturen werd door deze groep klanten contant betaald. 

factuur.JPG

Grafiek 2: betaalmiddel naar opleidingsniveau, bron: DNB