Kopieerheffing via rechter terughalen?

13 maart 2018 | Door redactie

De strijd tegen de kopieerheffing van Stichting Reprorecht laait weer op. Deze stichting stuurt organisaties rekeningen voor kopietjes die zij zouden maken uit kranten, boeken en tijdschriften. Het nieuwe initiatief ReproClaim wil dat geld terughalen. Reprorecht zelf stelt juist dat organisaties zelf controle hebben over de hoogte van de gevraagde betaling.

ReproClaim is opgezet door het juridisch adviesbedrijf Eerlijk Auteursrecht, samen met naar eigen zeggen nog tientallen ondernemers die zich gedupeerd voelen. Volgens ReproClaim zet Stichting Reprorecht ondernemers op het verkeerde been door hen facturen te sturen, terwijl dat eigenlijk ‘offertes’ zijn. Dit omdat Stichting Reprorecht helemaal niet weet hoeveel kopieën de organisatie in kwestie precies maakt.

Geld via rechter terugvorderen

ReproClaim stelt dat eerder overleg niet heeft geleid tot aanpassing van de werkwijze. Dus wil het bedrijf nu desnoods via de rechter het geld van ondernemers terugvorderen. Ondernemers kunnen zich tegen een eenmalige vergoeding aansluiten bij de claim.
Over de heffing die Stichting Reprorecht incasseert is al vaker ophef geweest. De vraag is of organisaties in de dagelijkse praktijk nog zo vaak kopieën maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal als Reprorecht wel aanneemt. Vorig jaar bleek uit een peiling van MKB Belangen dat de kopieermachine helemaal niet zo vaak staat te snorren bij mkb’ers.

Reprorecht: afspraak op maat mogelijk

Stichting Reprorecht laat weten dat zij een eventuele claim met vertrouwen tegemoet ziet. De wet stelt nu eenmaal dat kopiëren van auteursrechtelijk beschermd werk mag, maar dan moet de kopieerder wel een vergoeding betalen. Reprorecht is door de overheid aangewezen om die vergoeding te incasseren, zo benadrukt de stichting. De werkwijze is ook afgesproken met ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland en er is een college van toezicht dat de werkwijze controleert. De rekeningen zouden gebaseerd zijn op grondig marktonderzoek (tool) per sector. Organisaties die aantoonbaar minder kopieën maken kunnen bovendien ‘een afspraak op maat maken’, aldus Reprorecht.