KvK legt verschil facturen kasstelsel en factuurstelsel uit

7 juni 2017 | Door redactie

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft onlangs het Geldboek voor Ondernemers bijgewerkt. Aan deze bijgewerkte versie is een extra onderdeel over facturen toegevoegd. Hier was in de praktijk veel vraag naar. De KvK gaat in dit nieuwe onderdeel onder andere in op het verschil tussen het kasstelsel en het factuurstelsel.

Organisaties waarvan het klantenbestand voor meer dan 90% uit particulieren bestaat, moeten het kasstelsel (tool) volgen. In dit geval moeten de facturen (met BTW) uitsluitend worden uitgereikt aan zakelijke klanten. Dit zijn onder andere BTW-ondernemers en rechtspersonen. Uitreiking van facturen aan particuliere klanten is voor deze groep organisaties niet verplicht. Aftrek van voorbelasting wordt in dit geval in de aangifte BTW opgenomen op basis van de factuurdatum uit de ontvangen factuur. Het kasstelsel geldt dus niet voor de aftrek van voorbelasting.

Download gratis het Geldboek voor Ondernemers

Het factuurstelsel wordt toegepast door vrijwel alle organisaties, tenzij organisaties verplicht of vrijwillig gebruikmaken van het kasstelsel. Aftrek van voorbelasting wordt in dit geval in de BTW aangifte (tool) opgenomen op basis van de factuurdatum op de ontvangen factuur. De factuur moet in dit geval uiterlijk op de vijftiende dag van de maand na de levering worden uitgereikt aan de klant. Het Geldboek van Ondernemers is gratis te downloaden. De poster Factuurvereisten voor de BTW (tool) geeft een overzicht van alle factuurvereisten voor de BTW.