Meer e-facturen ontvangen dan verzonden

Uit het recente onderzoek 'ICT-gebruik bij ondernemingen', uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), blijkt dat 24% van de Nederlandse ondernemingen in 2017 e-facturen verzond. Bijna twee keer zoveel ondernemingen ontvingen dat jaar e-facturen.

28 oktober 2019 | Door redactie

Verzending van e-facturen – facturen in een standaardopmaak die geschikt zijn voor automatische verwerking – komt vooral veel voor in de gezondheidszorg, wijst het onderzoek uit. In 2017 verstuurde 35% van de ondernemingen e-facturen. Ondernemingen in de onroerendgoedsector scoren het laagst met 10%.

Vooral grote ondernemingen 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat hoe groter een onderneming is des te groter de kans dat de verzending van e-facturen (tool) gemeengoed is. Meer dan de helft van de ondernemingen met vijfhonderd of meer werkzame personen verstuurt automatisch verwerkbare rekeningen. Onder ondernemingen met tien tot twintig werkzame personen is dit percentage maar 20.

Het Europese gemiddelde 

Nederland zit wat het verzenden van e-facturen betreft op het Europese gemiddelde. Tussen Europese landen onderling zijn wel grote verschillen waar te nemen. Zo scoren Scandinavische landen over het algemeen hoog wat de verzending van e-facturen betreft. In Finland stuurt 79% van ondernemingen e-facturen. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is dit slechts 12%.

Verschillen tussen branches minimaal 

Hoewel verzending van e-facturen nog niet helemaal gangbaar is, komt het ontvangen van e-facturen wel vaker voor. In 2017 ontving 46% van de ondernemingen e-facturen. De gezondheidszorg en horeca scoren met het ontvangen van e-facturen hoger dan het gemiddelde van alle ondernemingstakken, maar in andere ondernemingstakken wijkt het aandeel ondernemingen dat e-facturen ontvangt niet veel af van het gemiddelde. De verschillen tussen branches zijn overigens minimaal.
Net als bij het verzenden van e-facturen zijn er verschillen tussen ondernemingen van verschillende groottes. Bij ondernemingen met vijfhonderd of meer werkzame personen ontving 64% e-facturen. Voor ondernemingen met tien tot twintig werkzame personen was dit 47%.