Moment factuur uitreiken staat niet vast

7 mei 2015 | Door redactie

Het versturen van facturen is een vast onderdeel van uw werkzaamheden. Uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat het moment waarop u een factuur moet uitreiken niet vaststaat. Dit betekent dat u ook een factuur mag versturen voordat de prestatie is verricht.

In deze zaak ging het om een onderneming van twee echtgenoten, die zich bezighield met de exploitatie van en handel in onroerende zaken. In oktober 2008 sloot de onderneming een overeenkomst voor het bouwen van een bedrijfspand. Dit pand zouden de echtgenoten gaan verhuren aan een horecagroothandel, waarvan één van de echtgenoten directeur grootaandeelhouder was. De onderneming ontving in dit verband een factuur met de dagtekening 20 oktober 2008. Op de factuur was een aanneemsom van € 685.000 en een BTW-bedrag van € 130.150 vermeld. De betaling moest binnen 14 dagen plaatsvinden. De onderneming bracht in haar BTW-aangifte over het vierde kwartaal van 2008 het BTW-bedrag volgens het factuurstelsel in aftrek en verzocht om teruggave van BTW (aftrek van voorbelasting).

De factuur was al eerder getekend

Uit boekenonderzoek bleek echter dat de aannemingsovereenkomst op 12 november 2008 werd getekend. In deze overeenkomst werd uitgegaan van een gefaseerde betaling. De echtgenoten deden in 2008 echter geen betalingen aan de bv.
Het geschil spitste zich toe op de vraag of er in deze zaak sprake was van een prijsopgave of een factuur. De Hoge Raad oordeelde dat de Wet op de Omzetbelasting geen voorschrift bevat dat aangeeft wanneer een factuur kan worden uitgereikt. Dit betekent volgens de Hoge Raad dat een factuur ook kan worden uitgereikt voordat de overeengekomen prestatie is verricht. Of er in deze zaak echt sprake was van een factuur, moet Gerechtshof ’s-Hertogenbosch onderzoeken. De Hoge Raad heeft de zaak hierom terugverwezen naar dit hof.
Hoge Raad, 24 april 2015, ECLI (verkort): 1084

 

Dringende vragen over factureren?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over factureren, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!