Per 1 juli nieuwe betalingstermijn in factuur

17 mei 2017 | Door redactie

Facturen moeten standaard binnen 30 dagen worden betaald, tenzij is aangegeven/afgesproken dat deze periode is verlengd tot 60 dagen of langer. Als er niet binnen de afgesproken termijn is betaald, mogen organisaties wettelijke rente in rekening brengen.

Demissionair minister Blok van Veiligheid en Justitie heeft onlangs bekendgemaakt dat de Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen op 1 juli 2017 in werking treedt. Deze nieuwe regels zorgen ervoor dat de facturen (tool) van organisaties uiterlijk binnen 60 dagen worden voldaan. De nieuwe regels gelden voor contracten die één jaar na de inwerkingtreding bestaan of worden afgesloten. In de facturen die u voor deze transacties afsluit moet u per 1 juli de nieuwe betaaltermijn (tool) opnemen.

Nieuwe betalingstermijn geldt niet altijd

De nieuwe betaaltermijn die organisaties in facturen vermelden is niet altijd van toepassing. Administrateurs kunnen zich alleen op de nieuwe betaaltermijn beroepen als de organisatie:

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandige gedurende twee of meer opvolgende balansdata aan deze vereisten voldoet, valt ook onder de nieuwe wet. Download onderstaande infographic Betalingstermijn mkb-facturen (tool) voor de meest recente informatie. 

Betaaltermijn mkb-facturen