Per 1 oktober toezicht overheid op infrastructuur e-factuur

E-factureren is inmiddels niets nieuws meer. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Daarvoor is een documentstandaardisatie voor heel Europa in het leven geroepen (Peppol), die de standaard bepaalt voor de uitwisseling van elektronische documenten. Controle wordt nu uitgevoerd door de private stichting Simplerinvoicing, maar die rol gaat per 1 oktober 2020 naar de overheid.

17 juli 2020 | Door redactie

Stichting Simplerinvoicing is geïnitieerd door de Nederlandse overheid en is een netwerk van Europese e-facturatieleveranciers en financiële softwareleveranciers. Simplerinvoicing  houdt als Nederlandse Peppol-autoriteit in de gaten of de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en onderlinge communicatie van de digitale infrastructuur. Per 1 oktober 2020 neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie op zich.

Logius en RVO worden toezichthouder

Sinds 1 januari 2017 zijn alle leveranciers van de Rijksoverheid verplicht bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch in te dienen. De overheid heeft een apart leveranciersportaal voor e-facturatie. Logius zorgt voor dit portaal. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van BZK. Logius zal samen met de  Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RVO) gaan toezien op. Het ministerie van BZK en de stichting Simplerinvoicing zorgen ervoor dat gedurende de overdracht van de PEPPOL-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen. Ook komt er een uitvoeringsorganisatie bij, het Agentschap Telecom dat onafhankelijk, maar wel samenwerkend met Logius en RVO, toezicht zal houden op gemaakte afspraken.

Minder fouten, tijd en kosten bij e-facturatie

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen en automatisch verwerken van een factuur. Dit gaat een stap verder dan het elektronisch versturen van een factuur in bijv. een pdf-bestand. Een e-factuur wordt namelijk opgemaakt in een gestructureerd elektronisch bestand dat aan een standaard dient te voldoen.  Een e-factuur  bevat dezelfde factuurgegevens als een papieren factuur. Op basis van de factuur wordt een betaling verricht. Bij e-facturatie is de indeling altijd op dezelfde wijze gestructureerd. Een e-factuur kan daardoor heel makkelijk vanuit het ene software of boekhoudsysteem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem.  Dit is minder foutgevoelig en kost minder tijd, en dus geld.